Dluhopisový fondový manažer Michael Hasenstab o investičních strategiích, úvěrových příležitostech a řízení rizik

21.03.2013 12:36

 

 

Investiční strategie fondu Templeton Global Bond Fund

 

Investiční strategie fondu Templeton Global Bond Fund byla vytvářena během několika dekád díky mezinárodním zkušenostem a rozhodně se ji nechystáme nijak změnit. Je založena na fundamentálním a výzkumem řízeném přístupu, kdy bereme do úvahy dlouhodobý investiční horizont. Často jdeme proti proudu a hledáme příležitosti, tak jako například v září 2012, kdy se trh choval panicky a kdykoliv je panika, ale trh prosperuje nezávisle na fundamentálních údajích, vznikají příležitosti. Takže je to dlouhodobá vize přes velmi pečlivý výzkum základních údajů, které používáme, když se díváme na investiční příležitosti a využíváme krátkodobou paniku, abychom se připravili na dlouhodobé zisky. Tento fundamentální přístup nás vede k investicím na trzích, kde jsou příležitosti, ne nutně na největších trzích. Nedíváme se například na index, ale hledáme příležitosti po celém světě. Naše portfolio se výrazně liší od indexu. Dnes je index vysoce koncentrovaný na USA, Evropu a Japonsko a má mnoho úrokového rizika. My máme velmi málo úrokového rizika a velmi málo investic v USA, Evropě, nebo v Japonsku. Takže co se týče našeho procesu výzkumu, používáme kombinovaný přístup, kde se díváme na globální makro ukazatele stejně jako na detailní specifika země a tato kombinovaná analýza nám umožňuje sledovat země z perspektivy globálních trendů, jako jsou ceny komodit nebo globální inflační vývoj. Nesmíme také přehlédnout skutečnosti, které mohou v různých zemích vznikat tzv. „pod povrchem“ a které se mohou lišit od globálního vývoje. Náš tým se skládá z analytiků jednotlivých zemí stejně jako z globálních makro analytiků. Když se díváme na krajinu, sledujeme základní makro data této země a to, jak to zapadá do světové ekonomiky. Tři různé investiční příležitosti jsou buď na měnovém trhu, na trhu s úrokovými sazbami, nebo na kreditním trhu, nebo na trhu s křivkami. Náš investiční proces je snahou o izolaci toho, co je investiční příležitost a pojistit se proti tomu, co je nežádoucí. Někdy tak můžeme najít příležitost ke koupi vládního dluhu, ale musíme se pojistit vůči úrokovému riziku, nebo se pojistit proti měnovému riziku. Někdy požadujeme pouze měnovou složku a zajišťujeme riziko úrokové sazby, takže to závisí od země k zemi, kterou investiční strategii použijeme.

 

Tvorba výnosů prostřednictvím rostoucích úrokových sazeb

 

Myslím si, že největší výhodou globálních dluhopisů je schopnost generovat výnosy v prostředí rostoucích úrokových sazeb a myslím si, že se musíme dívat na současný stav ve světě s dávkou realismu. Inflační trendy rostou, svět navzdory předpovědím neskončil a úrokové sazby jsou neuvěřitelně nízko. Takže si myslím, že je absolutně nutné přemýšlet o investování v prostředí, kde sazby půjdou nahoru. Existuje pouze několik strategií. Za prvé: zaměřili jsme se na několik měn, které mají tendenci chovat se dobře v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Takže když se úrokové sazby na rozvíjejících se trzích zvýší, způsobí to příliv kapitálu, a těmto měnám se daří. Zaměřili jsme se také na měny, v nichž se vyvážejí komodity (tzv. komoditní měny). Takže pokud je tedy růst cen způsobený růstem cen globálních komodit, těm zemím, které tyto komodity vyvážejí, se bude dařit. A za druhé: snížili jsme naše pozice ohledně produktů závislých na úrokových sazbách. Byli jsme velmi defenzivní i přes zajištění portfolia, i přes nákup krátkodobých státních dluhopisů, abychom předešli kapitálovým ztrátám, pokud by úrokové sazby rostly. Takže to je kombinace měnové strategie a také velmi defenzivní strategie v případě úrokových sazeb, která dává globálním dluhopisům schopnost generovat dobrý výnos bez vysokého úrokového rizika.

 

Prospěch z vládních úvěrových příležitostí a z měnových trhů

 

Způsob, jakým identifikujeme příležitosti při půjčkách vlád je podobný tomu, jak identifikujeme příležitosti na měnových trzích a na trzích s úrokovou sazbou: je to díky týmu analytiků. Máme velkou platformu pro výzkum, rozšířenou ve všech částech světa, přes Asii, Ameriku a Evropu. Více než 30 členů analytického týmu generuje nápady související s půjčkami států. A pak je naší prací také dát tyto myšlenky o vládních dluzích do kontextu několika globálních témat, abychom sestavili portfolio. Takže je to opravdu díky zásluhám týmu analytiků, kteří rozumějí, žijí a dýchají tím, co se děje v těchto zemích, abychom byli schopni identifikovat příležitosti. My všichni cestujeme do mnoha z těchto zemí, abychom se setkali s představiteli, kteří zde udávají směr ekonomického vývoje. Je to velmi intenzivní výzkumný proces, ale je to také způsob, jak najít dobré hodnoty, na rozdíl od sezení za počítačem a sledování finančního zpravodajství a sledování světa prostřednictvím videa. Věříme v hodnotu toho být přítomni přímo v místě dění, abychom věcem lépe porozuměli. Když se díváme na tvorbu výnosů ze státních úvěrů, existují dva způsoby, jak se to děje: Jedním z nich je často vyšší výnos, který je generován z těchto vládních úvěrů a druhý hledá příležitosti při snižování rozpětí (spreadů). Pokud tedy riziková prémie země v čase klesá, pak nám tato klesající riziková prémie a klesající spread pomohou dosáhnout kapitálových zisků. Stane se tak tedy za pomoci klesajícího výnosu a kapitálových zisků.

 

Odhalení možností na globálních peněžních trzích

 

Naše investice na měnových trzích realizujeme jedním ze dvou způsobů: Jedním z nich je nákup dluhopisů země, denominovaných v lokálních měnách. Takže například v Koreji můžeme koupit dvouleté státní dluhopisy na lokálním trhu a tyto budou denominovány v korejských wonech. Získáme tak výnos z cenných papírů stejně jako z lokální měny. Druhým způsobem je nákup měnového forwardu, nepodléhajícímu riziku úrokové míry a investujeme jen do měn.

 

Disciplinovaný přístup k řízení rizik

 

Myslím si, že existuje několik způsobů, jak řídit riziko. V první části budujeme velmi silný a precizní proces výzkumu, abychom se ujistili, že opravdu rozumíme všem investicím, které jsme provedli. Druhou částí je práce s týmem, který riziko řídí, monitoruje intenzitu našeho vystavení se riziku relativně k hranicím rizika celého portfolia. Jde tedy o fundamentlání výzkum, stejně tak jako o partnerství, které máme s týmem řídícím riziko v procesu umisťování portfolia, jeho velikosti s ohledem na různé rizikové scénáře, takže téměř neustále přemýšlíme o tom, co by se mohlo stát, kdyby byl náš předpoklad špatný, a jaké budou důsledky, jak můžeme zajistit riziko, nebo co když se situace ve světě drasticky změní a jaké změny budeme muset v závislosti na tom provést my. Je to tedy výsledná analýza situace, která je pravděpodobně nejdůležitější v procesu řízení rizik, na rozdíl od analýzy provedené zpětně, která není velmi platná při vzniku krize v budoucnu. Myslím si, že rok 2008 byl velkým zátěžovým testem. Zažili jsme neuvěřitelný zlom na trzích a naše strategie, což je partnerství mezi výzkumem a rizikovým řízením ukázalo, že dokážeme ustát i velmi náročné prostředí.

 

Ohledně investování do dluhopisů světových ekonomik i v malých částkách nás neváhejte kontaktovat zde.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Michael Hasenstab: Výhledy pro investice do dluhopisů

 

Ing. Lenka Jachanová

Zdroj: cam.franklintempleton.com

 

 

Diskusní téma: Dluhopisový fondový manažer Michael Hasenstab o investičních strategiích, úvěrových příležitostech a řízení rizik

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek