Dr. Mark Mobius: "Jako optimista máte vždy lepší pozici"

09.04.2013 14:21

 

Investorská legenda pro rozvíjející se trhy společnosti Franklin Templeton, Dr. Mark Mobius, zodpovídá v aktuálním vydání magazínu „FONDS professionell“ na otázky šéfredaktora Hanse Heusera a Detlefa Glow, vedoucího výzkumného centra pro střední, severní a východní Evropu v Lipperu.

Dr. Mark Mobius při rozhovoru s šéfredaktorem magazínu FONDS professionell, Hansem HeuseremŽádný jiný správce fondů není tak spojován s investováním do ekonomik rozvíjejících se trhů, jako právě Dr. Mark Mobius, portfolio manažer a výkonný ředitel   Templeton Emerging Markets Fund   u Franklin Templeton Investments. Ve světě rozvíjejících se trhů se pohybuje již téměř 40 let, kdy stále hledá slibné investiční možnosti. Dva novější přírůstky – Templeton Asian Smaller Companies Fund (asijské střední až malé společnosti) a Templeton Frontier Markets Fund (hraniční nerozvinuté trhy), oba spuštěny v říjnu 2008, tedy na vrcholu finanční krize, mají navzdory všeobecné neochotě investorů v tehdejší době již více než 550 milionů amerických dolarů, respektive 1,3 miliard dolarů, vznikajících při objemu. Frontier Markets Fund je tedy již tak velký jako nejznámější fond Marka Mobia, spuštěný v roce 1991, Templeton Emerging Markets fond, jehož objem je také 1,3 miliardy amerických dolarů.

Investorům se vyplatilo Marku Mobiu dlouhodobě důvěřovat, protože pokud vydrželi i v období let 2010 a 2011, kdy rozvíjející se trhy prodělaly celkový pokles, měli nakonec lepší výsledky, než většina ostatních investorů. Fond Asian Smaller Companies jako jediný ve srovnání se skupinou podobných fondů v průběhu tří let překonal index a zanechal ostatní fondy za sebou. Minulý rok potěšil investory ještě více. Oba fondy, které mají v portfoliu akcie asijských společností a fondy hraničních nerozvinutých ekonomik přesvědčily silným dvouciferným výnosem 36 a 24 procent.Šéfredaktor magazínu FONDS professionell, Hans Heuser využil přítomnosti Marka Mobia na letošním zasedání kongresu FONDS professionell v Mannheimu a společně s Detlefem Glow, vedoucím výzkumného centra pro severní a východní Evropu, mu položili pár otázek.


Hans Heuser: Pane Mobie, v roce 2008 jste zahájil provoz fondu Templeton Frontier Markets, který už nyní dosahuje objemu fondu Templeton Emerging Markets, který byl spuštěn před více než dvaceti lety. Čemu připisujete takový obrovský zájem o tento fond?

Mark Mobius: Existuje řada důvodů pro tento velmi pozitivní vývoj. Takzvané hraniční nerozvinuté trhy – Frontier Markets, do kterých investujeme, jsou rozvíjejícími se trhy (Emerging Markets) budoucnosti. Jejich ekonomický růst a rozvoj potenciálu je obrovský, zvláště pokud současný trend politických a ekonomických reforem bude pokračovat. Navíc, tyto země mají velice dobré finanční a hospodářské podmínky. Mnohé z těchto ekonomik rostou výrazně rychleji, než jak je tomu u průmyslově vyspělých zemí a v mnoha případech mají i mnohem zdravější státní financování.

Detlef Glow: Ale když se podíváte na posledních 15 let, tak investoři do rozvíjejících se ekonomik museli často podstoupit zkoušku trpělivosti. V průběhu obtížných období jste museli spravovat portfolio vašich fondů. Je něco, o čem si myslíte, že jste v minulosti mohli udělat lépe?

Mark Mobius: Samozřejmě retrospektivní zhodnocení je vždy snadné, museli bychom koupit v daném okamžiku na určitém trhu určité akcie, nebo určité akcie prodat. Ale pochybuji, že bychom se v daném okamžiku chovali naprosto odlišně, a to vzhledem k povaze trhů, které nabízí aktivní investování. Často jako fondový manažer cítím, že v určité chvíli by bylo dobré vstoupit, nebo vystoupit z určité ekonomiky, ale situace na trzích a likvidita, která je ten okamžik daná, to činí nemožným. A abych byl upřímný, již mnohokrát bylo prokázáno, že je někdy mnohem moudřejší být trpělivý a nepouštět se do krátkodobých zbrklých pohybů na trhu. Jako optimista je člověk vždy v lepší pozici.


Hans Heuser: Jak to myslíte?

Mark Mobius: Pokud jsme internalizováni, pak ze zkušeností víme, že býčí trhy trvají mnohem déle, než trhy medvědí, které mají obvykle jen krátkého trvání. A toto jednoduché pravidlo značí, že člověk je jako optimista v mnohem lepší pozici, protože pravděpodobnost, že jste ve stoupajícím trhu, je mnohem větší než pravděpodobnost, že jste na trhu sestupném. Pokud k tomu všemu máte ještě šťastnou ruku a vaše investice je vázána na klesajícím trhu, který má dostatečnou likviditu, pak byste měli tento čas využít pro další investice.

 

Ing. Lenka Jachanová

Zdroj: www.fondsprofessionell.at

 

Ohledně investování do světových ekonomik i v malých částkách nás neváhejte kontaktovat zde.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Mark Mobius: Proč jsem spustil fond Afrika

Proč se v otázce investic vyplatí věřit profesionálům

Dr. Mark Mobius zodpovídá na otázky ohledně investování do rozvíjejících se trhů

Thajsko: země plná úsměvů

Investice do Afriky: mylné představy a realita

Franklin Templeton - fondová společnost roku

Dr. Mark Mobius byl zvolen fondovým manažerem pro rok 2013

 

 

Diskusní téma: Dr. Mark Mobius: "Jako optimista máte vždy lepší pozici“

Datum: 05.06.2018

Vložil: AlbertNex

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is central to the portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is the most common prostate-related symptom in men younger than 55 yrs . old. Infections with the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of most forms of prostate infection. It is caused by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside the gland and the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections from other regions in the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to help remedy the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to determine the cause of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some from the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for our health and wellbeing and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that a few ejaculations a week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will heighten the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to adopt to make sure a normal prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to opt for prostate examination at least once annually.

Přidat nový příspěvek