Dr. Mark Mobius o infrastruktuře na rozvíjejících se trzích

24.08.2015 13:36

V poslední době se diskutuje o tom, zda je doba „supercyklu“ komodit za námi, a zda vstupujeme do nové éry nižších cen komodit přírodních zdrojů, zejména ropy. I když nikdo přesně nemůže předvídat, kam zamíří ceny ropy, jednu věc vím: poptávka po přírodních zdrojích, na rozvíjejících se trzích, stále roste.

Rozvíjející se ekonomiky zaznamenaly obecně silnější tendence ekonomického růstu než rozvinuté trhy za posledních deset let, což je trend, který očekávám, že bude pokračovat. Že růst v kombinaci s rostoucím počtem obyvatel a trend urbanizace, vyžaduje více infrastruktury. Tento nárůst, spojený s rostoucím počtem obyvatel a trend směřující k urbanizaci, vyžaduje lepší infrastrukturu.

Osm z deseti nejlidnatějších zemí světa jsou rozvíjející se trhy, přičemž Čína a Indie jsou zeměmi s největším počtem obyvatel na světě (každá má více jak miliardu lidí). Tito lidé potřebují jídlo, čistou vodu, energie, silnice a domy. V Číně prochází trendem urbanizace, u které věříme, že zná způsoby, jak bude řídit potřebu růstu v těchto oblastech.


Zatímco média upozornila v Číně na takzvaná "města duchů“ (kvůli velkému počtu staveb), návštěvníci mohou snadno vidět, že potřeba bydlení pro všechny nové obyvatele měst a potřeba dopravy, dostat se z místa na místo, přetrvává. Železniční síť je v Číně více omezená než u jiných rozvinutých zemí, a to i ve srovnání s mnohem menšími zeměmi. Čína stále potřebuje více investovat do infrastruktury; podle našeho názoru, hra ještě neskončila. V reakci na rychle rostoucí počet osobních a nákladních automobilů je také potřebná výstavba nových silnic, zároveň je zapotřebí více rozvinout železniční spojení pro splnění rostoucích cestovních požadavků miliardy čínských obyvatel.

Ceny různých komodit bezesporu podléhají určitým cyklům, ale poptávka po nich by měla i nadále růst na celém světě. Cena ropy je obzvláště nestálá, ale toto kolísání cen není v korelaci s výkyvy poptávky. Když v roce 2014 klesla cena za barel ropy o více než 25%, poptávka se nesnížila o stejnou částku. V současné době poptávka stále roste. Podle odhadu US Energy Information Administration se v roce 2014 zvýšila celosvětová denní spotřeba ropy a dalších kapalných paliv o 0,9 milionů barelů za den: průměrně 92 na milionů barelů za den a očekává se, že celosvětová spotřeba poroste v roce 2015 a 2016 o 1, 3 milionů barelů denně.

Ropa není jediným poptávaným produktem. V Číně došlo k prudkému růstu v automobilech. Kvůli stále se zvyšujícímu počtu vozidel na benzín se zvýšila i úroveň znečištění – většina z nás ví o slavném smogu v Pekingu. Problém se znečištěním částečně zmírnily katalyzátory obsahující palladium, takže očekáváme, že i nadále poroste poptávka po palladiu. Palladium je mimochodem jedna z komodit, která v roce 2014 neutrpěla poklesem cen, zatímco mnoho dalších komodit kleslo.

 


V roce 2013, během třetího plenárního zasedání Komunistické strany Číny, byly oznámeny různé reformy spojené s rozvojem infrastruktury, včetně deregulace soukromého sektoru, reforem cenové politiky v oblasti surovin a zvýšení účinnosti a přidělování zdrojů ve státních podnicích. Čína zaznamenala pokrok v několika klíčových oblastech i v několika odvětvích, včetně železnic, které jsou otevřeny pro soukromé investory, a proces pro schvalování zahraničních investic byl zjednodušen. 

Podle některých prognóz v příštích deseti letech poroste Indie ještě rychleji než Čína. Indie je nyní ve fázi, kterou bych nazval jako fázi vzletu; hrubý domácí produkt v průběhu posledních 10 let vzrostl v průměru o cca. 7% a já myslím, že pokud budou reformy pokračovat i v příštím desetiletí, bude Indie zaznamenávat růst o 8-9%. Stejně jako Čína: Indie potřebuje infrastrukturu.

Nehledě na skutečnost, že nově vznikající trhy vyžadují nové infrastruktury, stávající infrastruktury po celém světě, včetně těch, které jsou v rozvinutých oblastech, stárnou a potřebují opravu, výměnu nebo modernizaci. Nedávná zpráva OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zjistila, že tempo podstatných strukturálních reforem se zpomaluje v mnoha vyspělých zemích, zatímco na mnoha rozvíjejících trzích se provádění reforem urychluje. Rychlejší tempo změn ukazuje na povědomí o problémech a omezeních pro hospodářský růst, a že je třeba snížit zranitelnost v zemích více citlivých na výkyvy cen komodit, uvádí zpráva. Viděli jsme, jak nedávný pokles ceny ropy sloužil jako stimul pro pokračující reformy v některých rozvíjejících se ekonomikách, které mají prospěch z nižších cen. Oni totiž byly schopny využít tohoto zrušení dotací, které mohou být pro vlády nákladné.

Dynamický růst populace a zvyšující se úroveň bohatství ve spojení s hospodářským růstem a urbanizací, a to zejména na rozvíjejících se trzích, mohou podpořit rozvoj a urychlit nárůst hodnoty aktiv souvisejících s infrastrukturou. Přitom rozpočtová omezení a nízké míry růstu v mnoha hlavních rozvinutých ekonomikách mohou omezit potenciální vládní infrastrukturální výdaje na vyspělých trzích v průběhu příštích 20 let.

Jsme svědky, jak rozvíjející se trhy reagují na tento požadavek na infrastrukturu. Jednak, jak ji reformují a rozšiřují doma, i jak usilují o posílení zahraničních investic. V rámci snahy o posílení vztahů s Latinskou Amerikou, navštívil v květnu předseda vlády Číny Li Keqiang Brazílii, Kolumbii, Peru a Chile. Výsledkem bylo vytvoření dohody o spolupráci, jejímž cílem je zvýšení výrobní kapacity. Podepsal více než 70 dokumentů o spolupráci v oblastech energetiky, těžby, infrastruktury a vědeckých a technologických inovací. Také oznámil vytvoření fondu 30 000 000 000 dolarů na podporu regionální spolupráce. Čína a euroasijská ekonomická unie, která zahrnuje Arménii, Bělorusko, Kazachstán a Rusko podepsaly společné prohlášení o přijetí dohody o hospodářské a obchodní spolupráci.

V dubnu navštívil čínský prezident Xi Jinping Pákistán, kde podepsal sérii dohod o obchodu, energetice a infrastruktuře v hodnotě 46 000 000 000 dolarů, plán na založení čínsko-pákistánského ekonomického koridoru, sítě silnic, železnic a potrubí.

Indický premiér Narendra Modi navštívil Čínu v květnu. Setkal se s prezidentem Xi Jinping a premiérem Li Keqiang. Kromě dohody o spolupráci v oblastech jako je vzdělávání a vysokorychlostních železnic, byla také uzavřena dohoda o investicích do obnovitelných zdrojů, přístavů a průmyslových parků o celkové hodnotě 22 000 000 000 dolarů. Minulý měsíc také premiér Modi oznámil zahájení úvěrové linky v hodnotě 1 000 000 000 dolarů na podporu rozvoje infrastruktury v Mongolsku.

Brazílie také nedávno oznámila celou řadu nových projektů v oblasti infrastruktury, v jejichž rámci mají být privatizovány některé silnice, mosty, tunely a několik dalších projektů. Brazílie se už snažila privatizovat dříve, ale podmínky byly příliš přísné a investoři odložili vyhlídky financování potenciálně neziskových projektů. Kvůli špatnému stavu brazilské ekonomiky vláda nyní přehodnocuje svůj postoj a snaží se, aby projekty byly pro investory více atraktivní. Vítězné nabídky zaplatí vládě předem zálohu, což pomůže zmírnit rozpočtové problémy. Myslím, že když některé nové projekty v Brazílii získají podporu soukromého sektoru, budou změny probíhat rychleji a snad bude možné omezit korupci. Během návštěvy čínského premiéra Li Keqiang v Brazílii, bylo podepsáno více než třicet dohod pro odvětví infrastruktury, obchodu, energetiky a těžby surovin v celkové hodnotě 53 000 000 000 dolarů.

Thajsko investuje mimo své území. Za Čínou je druhým největším zahraničním přímým investorem v Myanmaru. Podílí se na projektech v různých oblastech - od ropy a zemního plynu až k finančním službám. Myanmar schválil navíc projekty investorů v Japonsku, Singapuru a Jižní Koreji. Podle Myanmarského Národního úřadu pro Investice a obchod (DICA), v Myanmaru investovaly stovky firem z 38 zemí, které napumpovaly více než 55 000 000 000 dolarů do 12 odvětví hospodářství. Věříme, že Myanmar se může brzy stát velkým a dynamickým trhem, kde vidíme spoustu příležitostí.

Bez ohledu na směr změn cen komodit věříme, že poptávka po infrastruktuře na rozvíjejících se trzích bude pravděpodobně pokračovat. Z tohoto důvodu se i nadále zajímáme o akcie přírodních zdrojů, stejně jako společnosti zapojené do rozvoje infrastruktury. 

I vy máte příležitos zhodnotit své peníze díky akciím rozvíjejících se nebo hraničních trhů, které mají největší potenciál růstu. O této a spoustě dalších zajímavých možností, jak zhodnotit vaše finance prostřednictvím kvalitních akcií, vám rádi poradí odborníci, kteří jsou samozřejmě i spokojenými investory a své zkušenosti vám s radostí předají. Sjednejte si schůzku s profesionálem ještě dnes zde


 

Zdroj: www.mobius.blog.franklintempleton.com

Překlad: Iva Preislerová

 

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

Dr. Mark Mobius: Hraniční trhy zdánlivě zapovězené

Dr.Mark Mobius o rozvíjejících se trzích: Proti proudu s Brazílií

Mark Mobius: Proč jsem spustil fond Afrika

Proč se v otázce investic vyplatí věřit profesionálům

Dr. Mark Mobius zodpovídá na otázky ohledně investování do rozvíjejících se trhů

Thajsko: země plná úsměvů

Investice do Afriky: mylné představy a realita

Dr. Mark Mobius: Jako optimista máte vždy lepší pozici

Mark Mobius a jeho investiční strategie: Následovat instinkt… a davy?

Dr. Mark Mobius: "Jako optimista máte vždy lepší pozici"