Evolution Value Funds - novinka na trhu investic

15.06.2014 14:10

Evolution Value Classic Fund (výkonnost)

Cílem investiční politiky je kromě získání tržních výnosů dlouhodobý kapitálový růst. Minimálně 51 % majetku fondu musí tvořit fondy. Až 49 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů různých oborů, zemí a sektorů, jakož i do nástrojů peněžního trhu nebo vkladů na bankovním účtu. Přechod k jiným investičním produktům, např. investice do akcií nebo dluhopisů (půjček), je kdykoliv možný. Deriváty mohou být využity za účelem investice a zajištění. Majetkové hodnoty získané pro fond jsou v měnách celého světa. Dluhopisy držené ve fondu byly vydány společnostmi, vládami nebo jinými organizacemi. Investiční rozhodnutí jsou založena na aktuálních odhadech kapitálového trhu. Díky tomu má dílčí fond možnost investovat do podílů cílového fondu nebo do cenných papírů na základě aktuální situace na trhu a odhadu správce majetku. Podle odhadu situace na trhu a na ochranu investorů před většími kurzovými ztrátami mohou na přechodnou dobu disponibilní finanční prostředky, termínované vklady a nástroje peněžního trhu tvořit až 100% majetku fondu. Dílčí fond může do 100% investovat do akciových fondů. Investoři mohou po správcovské společnosti každodenně požadovat odkup podílů. Dílčí fond není podle okolností vhodný pro investory, kteří by chtěli získat zpět své peníze z fondu v časovém horizontu kratším než šest let.

 

Evolution Value Dynamic Fund (výkonnost)

Cílem investiční politiky je kromě získání tržních výnosů dlouhodobý kapitálový růst. Minimálně 51 % majetku fondu musí tvořit fondy. Až 49 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů různých oborů, zemí a sektorů, jakož i do nástrojů peněžního trhu nebo vkladů na bankovním účtu. Přechod k jiným investičním produktům, např. investice do akcií nebo dluhopisů (půjček), je kdykoliv možný. Deriváty mohou být využity za účelem investice a zajištění. Majetkové hodnoty získané pro fond jsou v měnách celého světa. Dluhopisy držené ve fondu byly vydány společnostmi, vládami nebo jinými organizacemi. Investiční rozhodnutí jsou založena na aktuálních odhadech kapitálového trhu. Díky tomu má dílčí fond možnost investovat do podílů cílového fondu nebo do cenných papírů na základě aktuální situace na trhu a odhadu správce majetku. Podle odhadu situace na trhu a na ochranu investorů před většími kurzovými ztrátami mohou na přechodnou dobu disponibilní finanční prostředky, termínované vklady a nástroje peněžního trhu tvořit až 100 % majetku fondu. Dílčí fond může do 100% investovat do akciových fondů. Referenční měnou dílčího fondu je EUR, měnou třídy podílů je EUR. Výnosy a kurzovní zisky nebudou vypláceny, ale budou opět investovány do dílčího fondu. Investoři mohou po správcovské společnosti každodenně požadovat odkup podílů. Dílčí fond není podle okolností vhodný pro investory, kteří by chtěli získat zpět své peníze z fondu v časovém horizontu kratším než šest let.

 

Investování do podílových fondů je něco, jako najmout si někoho, kdo vám opraví brzdy na autě. Jistě, mohli byste si udělat průzkum, koupit nářadí a opravit auto sami (a mnoho lidí to tak dělá), ale často je nejen jednodušší, ale také bezpečnější nechat vyřešit problém profesionála. Autoservis a podílové fondy vás mohou stát trochu více na poplatcích, ale není nic špatného připlatit si za klid duše. Podílové fondy obvykle umožňují investorům vyhnout se nejasnému a matoucímu světu akcií.


Fond fondů je investiční produkt sestavený z různých fondů - v podstatě podílový fond pro investiční fondy. Jsou často využívány investory, kteří mají menší finanční možnosti, omezenou schopnost diverzifikovat v aréně investičních fondů, nebo kteří nemají zkušenosti s touto třídou aktiv.

Jednotlivé investiční fondy se často zaměřují na konkrétní strategii či segmentu trhu, vázané návratností jednotlivých oblastí. Fondy fondů jsou naopak jakousi nádrží s penězi investorů, za něž jsou nakupovány jednotlivé fondy a tím pádem je investor držitel několika fondů s různými strategiemi a zaměřeními. Fond fondů poskytuje okamžitou diverzifikaci při rozdělení do jednotlivých podílových fondů a příležitost ke snížení rizika, které může vzniknout investováním u jediného správce fondu.


S Fondy fondů mohou investoři s omezeným kapitálem získat přístup k množství výnosů z různých fondů jedinou investicí, a dosahují okamžité dvojí diverzifikace. Je také více konzervativní a poskytuje větší stabilitu (tj. menší výkyvy) a přináší návratnost investice v širším rozsahu ohraničených odvětví a zaměření a taktéž nižší riziko, které vzniká při výběru jedné osoby jako správce fondu. Fond fondů poskytuje řadu profesionálních manažerů v jediné investici.

 

Pro více inforamcí o vašich možnostech investování do těchto fondů nebo jakéhokoliv jiného typu fondu nás neváhejte kontaktovat zde.

 

Ing. Lenka Jachanova

 

Zdroj: www.rb.cz

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak spravovat osobní finance

Význam aktivní správy porfolia našich klientů

Franklin Templeton byl zvolen již potřetí v řadě fondovou společností roku

Výkonnost fondů

Proč investovat do fondů? Rizika a výhody

Proč se v otázce investic vyplatí věřit profesionálům

50 pravd o investování podle Wall Street

Navštivte stránky prostřednictvím Facebooku.