Franklin Templeton chystá uzavření dalších dvou úspěšných fondů

13.06.2014 19:15

Společnost Franklin Tepleton informovala 4. června 2014 o uzavření dalších dvou oblíbených a úspěšných fondů novým investorům, z důvodu co nejlepšího zpracování kapitálu v zájmu stávajících investorů. Jedná se o Franklin Biotechnology Discovery Fund a Franklin European Growth Fund. Stane sa tak k 8.7.2014. Investoři, kteří si otevřou přístup k fondům do 7.7. 2014 budou moci v budoucnu také profitovat z výnosů pravidelných investic do těchto fondů, či z jednorázových vkladů.

Franklin Biotechnology Discovery Fund - Záměrem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem zejména sídlících v USA (výkonnost).

Franklin European Growth Fund - Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování investováním hlavně do majetkových cenných papírů a/nebo na ne navázaných cenných  papírů společností libovolné tržní kapitalizace v evropských zemích (výkonnost).

 

Důvodem, proč k tomuto jevu čas od času dochází je ochrana stávajících investorů, jejichž spokojenost je pro společnost Franklin Templeton na prvním místě. Řekněme, že čtete noviny a zjistíte, že určitý fond se bude zavírat pro nové investory do konce stávajícího obchodního dne. Co přesně to znamená? Měli byste do něj rychle začít investovat, zvýšit stávající podíly fondu nebo je prodat? Níže se dočtete, jaké charakteristické jevy provázejí uzavírání fondů, důvody, proč se zavírají a klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při posuzování uzavíraného fondu.

Uzavírané fondy vs. Uzavřené fondy

Je důležité rozlišovat mezi uzavíraným fondem a tzv. uzavřeným fondem. Uzavřené fondy jsou podílové fondy, při jejichž vytvoření bylo emitováno pevné množství akcií, jež si veřejnost může koupit, které jsou dále strukturovány jako komodity (přesněji koš komodit nebo dluhopisů), které lze koupit nebo prodat jedině prostřednictvím směny a investiční společnost neodkupuje podílové listy uzavřeného podílového fondu zpět od podílníků.

Uzavírané fondy jsou otevřené podílové fondy, které již nebudou přijímat peníze od nových investorů (investoři, kteří nemají v současnosti žádné vlastní akcie fondu). Při uzavření fondu prostřednictvím "soft close" (volného uzavření) mohou stávající akcionáři stále nakupovat akcie fondu po jeho uzavření pro veřejnost. V případě "hard close" (pevného uzavření), což je vzácnější jev, fond nepřijímá nové peníze od nových ale i stávajících akcionářů.

Proč uzavřít fond?

Nejpádnějším důvodem, proč se investiční společnost rozhodne pro uzavření podílového fondu je, že strategie fondu je ohrožena zvětšující se velikostí objemu fondu. Fondy, které mají tendenci přerůst sami sebe, jsou ve většině případů fondy obsahující nízko-kapitálové společnosti, nebo specializované fondy. Pokud fond funguje dobře, mnozí noví investoři jsou ochotni do něj investovat své peníze, ale protože nízko kapitálové fondy obchodují s nízkonákladovým zbožím a specializované fondy se zaměřují spíše na portfolia obsahující jen asi 20 akcií, nadměrný příliv aktiv bude bránit strategii rozvoje obou typů fondů.

Kromě toho může velký příliv peněz ohrozit jistotu manažerů fondů při provádění obchodů. Je mnohem jednodušší pro správce fondu protočit 500,000 dolarů v hodnotě akcií, než 10 milionů dolarů. Rozhodnutí o uzavření fondu novým investorům by mělo chránit stávající akcionáře před stagnující nebo klesající výkonností fondu. Pro uzavření otevřených podílových fondů se také může rozhodnout v případě chystané reorganizace.

Výkonnost fondů po uzavření


Jaký má vliv uzavření fondu na jeho výkonnost? Je těžké to přesně říci, nicméně investoři by si měli uvědomit, že některé fondy mají tendenci mít po uzavření méně atraktivní výkon. „ Morningstar příručka pro podílové fondy“ publikovala v roce 2003 studii, ve které sleduje výkonnost skupiny otevřených podílových fondů, které byly uzavřeny pro nové investory. Před uzavřením byly tyto fondy v horních 20ti procentech nejlepších fondů ve své kategorii, zatímco tři roky po svém uzavření 75 procent fondů kleslo jen do průměrných výkonů.

Nižší výnosy nemusí být přímým důsledkem samotného uzavření, ale mohou být výsledkem problémů, jimž fond čelil již před tím, než byl uzavřen. Nicméně pokud tento pokles nastane v závislosti na samotném uzavření fondu, dá se to v podstatě připisovat obezřetnému řízení fondu.

Pokud jsou vyhlídky špatné?


Většina fondů se pro nové investory neuzavírá, dokud jejich výkonnost není poznamenána jejich velkým růstem, což může mít za důsledek střet zájmů, který může vzniknout mezi akcionáři, věřiteli a managementu fondu díky rozdílným cílům a je to zároveň také hlavním důvodem, proč se většina fondů uzavírá raději ještě před tímto konfliktem.
Jelikož fondové společnosti vydělávají více při přívalu peněz od investorů v důsledku přírůstu stále nových zájemců o investování, může fond zůstat otevřen až příliš dlouho. V některých případech je provize správců fondu vázána na velikost objemu finančních aktiv fondu, takže tito manažeři mohou mít tendenci řídit fond k rostoucímu objemu prodaných akcií.
Pro investory je důležité si uvědomit, že některým uzavřeným fondům se nevede tak dobře, jako předtím kvůli běžným podmínkám na trhu. Fond, který neustále převyšuje svými výnosy celkový vývoj na trhu je rarita, a v dlouhodobém výhledu mají fondy spíše tendenci konvertovat zpět k průměru.

Kdy jsou vyhlídky dobré?


Velký příliv finančních prostředků směrem od investorů může na druhé straně někdy poukazovat na vynikající obratnost správců fondu ve výběru aktiv do portfolia. Na počátku utváření fondů se stanoví maximální limit výše aktiv, které může fond pojmout. Uzavření takovéhoto fondu je známkou toho, že se správce fondu snaží držet původních investičních cílů a výkonnosti, se kterou se pohybuje majetek fondu. U takového fondu je větší šance, že si povede velmi dobře i po svém uzavření.

Dveře jsou zavřené, ale ne uzamčené navždy

Otevřené podílové fondy si mohou zvolit své otevření i uzavření, jak uznají za vhodné. Například „Hartford Midcap fund“ uzavřel dveře pro investory v září 2001. Hodnota jeho čistého obchodního jmění se v té době pohybovala kolem 15 dolarů za jednotku, což byl propad oproti jednotkové hodnotě 23 dolarů na konci roku předcházejícího. To značí velké obtíže pro management při udržování strategie fondu.V průběhu následujícího roku, kdy byl fond uzavřen, získal znovu pevnou půdu pod nohama, aby byl znovuotevřen v létě roku 2002, načež jeho výkon začal opět klesat. Fond se investorům podruhé uzavřel v létě roku 2003.

Zůstat ve hře, nebo dát ruce pryč?


Pokud jste v současné době majiteli akcií fondu, který oznámil, že se chystá uzavřít novým investorům, měli byste vyklouznout pootevřenými dveřmi ven, nebo raději zůstat? Jen proto, že se management rozhodl uzavřít fond pro nové investory, to nemusí nutně znamenat, že byste měli očekávat, že v budoucnu o své peníze přijdete, a to zejména v případě, kdy je uzavření důsledkem obezřetného řízení a včasného rozhodování správců fondu, jak již bylo vysvětleno dříve.


Sečteno a podtrženo


Pokud se váš fond, nebo sledovaný fond uzavírá a vy nyní již znáte pozitivní i negativní důsledky takového uzavřemé, rozhodněte se, co uděláte, jelikož většinou je v této situaci jen krátká doba na uskutečnění. Rozpoznání, zda je fond již poškozen, nebo zda jen zachovává svou strategii a nechce ohrozit své cíle, je klíčovým momentem u rozhodnutí o investování do fondu. Pamatujte, že pokud své investice nezačnete řídit, začnou řídit ony vás.

 

Ještě stále mají noví investoři čas vstoupit do výše zmiňovaných fondů. O těchto a jiných možnostech se s vámi rádi poradíme, neváhejte nás kontaktovat zde.

 

Ing. Lenka Jachanova

 

Zdroj: www.investopedia.com