Mark Mobius: Stárnutí ekonomik

05.08.2015 22:42

Jak rosteme a stárneme, mění se i naše potřeby a zvyky. To samé platí i pro ekonomiky, které se mění a rostou spolu se svými obyvateli. Z pohledu investora můžeme sledovat jak faktory ovlivňující vývoj ekonomiky (výdaje spotřebitelů, export apod.), tak faktory ovlivňující vývoj ekonomiky v dlouhodobém horizontu, např. změny v demografické struktuře obyvatel. I já, jako dlouhodobý investor, sleduji potom také nejen příležitosti, které nabízí současnost, ale také budoucí příležitosti.

V mnohých koutech světa roste spolu s průměrnou délkou života i počet důchodců, na druhé straně se potom snižuje podíl populace v produktivním věku. V USA a Evropě začínají důchodového věku dosahovat tzv. „baby boomers“ z poválečných let. V případě USA potom tito „baby boomers“ tvoří celou jednu třetinu celkové populace a každý den dosáhne 65 let asi 10 000 lidí narozených krátce po druhé světové válce. Co to znamená? Větší břemeno pro populaci nacházející se v produktivním věku. Podobně jako USA je na tom i Evropa, kde dnes na jednu osobu ve věku 65 let a více připadají 4 osoby v produktivním věku (15 – 64 let). Podle Evropského statistického úřadu potom tento poměr klesne do roku 2060 na 2:1.

Národy s „vyzrálou“ populací požadují růst úrovně sociálních služeb, včetně zdravotní péče. S rostoucím věkem se tedy mění i spotřebitelské zvyky těchto obyvatel. Snižující se zástup práceschopného obyvatelstva a rostoucí zástup důchodců logicky vede k obavám z klesajícího ekonomického růstu, najdou se však i země, které tento trend dokáží přetavit na silnější ekonomický růst. A ano, jsou země, které kvůli změně demografické struktury zápasí se skutečně velkými problémy.

 

I země BRIC stárnou

Důvody mého zájmu o rozvíjející se trhy jsou především jejich všeobecně mladší populace a v porovnání s většinou rozvinutých zemí i vysoké hospodářské růsty. Nicméně ne všechny rozvíjející se trhy jsou vůči trendu stárnutí populace imunní. Podle odhadu OSN vzroste počet obyvatelů zemí BRIC ve věku 65 let a více do roku 2020 o 46 % na 295 miliónů, do roku 2030 by to potom mělo být 412 miliónů. Na druhé straně potom bude klesat počet lidí v produktivním věku.

Trendy v porodnosti a úmrtnosti jsou hybnou silou demografických scénářů. V Číně se odehrává příběh politiky jednoho dítěte, zavedený roku 1979, s velmi zajímavými dopady. OSN předpověděla nárůst obyvatel ve věku 65 a více let do roku 2015 na 195 miliónů, což je nárůst 78 % během tří let. Problém s nadbytkem pracovní síly se tak velmi rychle může otočit na problém s nedostatkem pracovní síly.

Zároveň se mění i struktura čínských domácností. Dnešní obrázek několika generací žijícími společně pod jednou střechou může velmi rychle nahradit obrázek bezdětných párů, nebo v daleko větším měřítku nárůst tzv. „singles“. Co to znamená pro ekonomiku? Větší nároky na soukromé i státní sociální služby, na kterých jsou nesezdané páry a singles závislé více, než kompletní domácnosti., Potenciál v těchto směrech nabízí sektory zdravotní péče, bydlení a spotřebitelského průmyslu.

 

Úspory a investice na důchod

Celá řada rozvíjejících se zemí dnes vykazuje nižší míru zadlužení a vyšší úroveň úspor než mnoho vyspělých zemí. Hodně lidí v rozvíjejících se zemí se zatím neúčastní žádného plánu zabezpečování se na důchod. Absence důchodových plánů a chatrné sociální zajištění jsou potom důvodem pro větší spořivost zdejších obyvatel. Například úspory čínských a indických domácností jsou asi pětkrát až osmkrát vyšší, než úspory amerických domácností.

Toto má z ekonomického pohledu svoje výhody i nevýhody. Vysoká míra úspor znamená nižší spotřebitelské výdaje. V bankách držené peníze však mohou být na druhé straně použity na úvěry poskytované na investice do výroby či vývoje.

Jak populace stárne, řeší vlády výzvu alokace omezených zdrojů tak, aby uspokojili potřeby obyvatel mimo produktivní věk, ale zároveň co nejméně zatěžovaly produktivní skupinu obyvatel.

Rozvíjející se země všeobecně mají menší průměrný věk, než většina rozvinutých zemí. Ač to není jediný faktor, který bychom při investicích měli brát na zřetel, je to podle mě něco, co bychom měli mít stále na paměti, když se poohlížíme po vhodných investičních příležitostech. Z národů skupiny BRIC je to potom Indie, která má dnes nejmladší populaci s průměrným věkem 26,2 let. To je taky jeden z důvodů, proč věřím v silný dlouhodobý potenciál této země, její mladá a rostoucí pracovní síla by v budoucnosti mohla hnát ekonomiku vpřed.

Oproti tomu například Německo má průměrný věk 44,9 let. Evropský průměrný věk jako celek by se potom měl podle Eurostatu do roku 2060 zvýšit na 47,6 let s tím, že lidé ve věku 65 let a více budou tvořit 29,5 % populace (v roce 2010 to bylo 17,4 % populace). S tím, jak se zvyšuje očekávaná délka života, roste i počet lidí ve věku nad 80 let, jejich počet by se potom měl do roku 2060 ztrojnásobit.

 

Hraniční trhy – všeobecně mladá populace

Z pohledu investora vypadají hraniční trhy (frontier markets), které jsou podmnožinou rozvíjejících se trhů, dokonce ještě zajímavější, tedy alespoň při pohledu na demografické faktory. Všeobecně mladá populace potom podle mě požene ekonomiky těchto zemí.

Aktuální trendy ve vyspělých ekonomikách, rozvíjejících se ekonomikách i v hraničních ekonomikách budou podle mě tlačit politiky ke zvýšení produktivity práce a k realizaci kroků, vedoucích k rozšíření skupiny vysoko kvalifikovaných pracovníků. Právě toto je totiž na rozdíl od bezedného zadlužování cesta k prosperitě. Tlak existujících sociálních podpor je nezměrný a už teď je potřebné počítat s jejich omezováním a růstem míry zodpovědnosti přesunuté na jednotlivce (na spoření na důchod potom mimochodem není nikdy příliš brzy).

 

Existuje velké množství investičních příležitostí s širokou škálou investičních cílů zastřešujících různé potřeby a cíle investora. Chcete-li se dozvědět více o vašich možnostech investování a chcete-li se poradit, jaká možnost by byla pro vás vhodná, neváhejte se na nás obrátit. Konzultaci si můžete domluvit zde.

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás také zajímat:

 

5 chytrých otázek, které položit investičnímu poradci

5 největších mýtů na akciovém trhu

Jak si vybrat vhodný podílový fond


 
 

Ing. Lenka Jachanová

Zdroj:  https://mobius.blog.franklintempleton.com