Michael Hasenstab: Výhledy pro investice do dluhopisů

21.03.2013 10:51


Přes pokračující volatilitu na trhu vytrváváme ve snaze dostat se do pozice, kdy sami budeme moci řídit rizika úrokových sazeb, která jsou očekávána z kombinace historicky nižších úrokových sazeb a monetární politiky v G-3 (tj. Spojené státy, Eurozóna a Japonsko).  Věříme, že rostoucí cenové tlaky, vycházející z Číny a globální poptávky, mají daleko od kolapsu. Proto se stavíme k úrokovému riziku docela defenzivně a namísto toho se snažíme využít výhod měn takových zemí, jejichž základy by mohly podpořit střednědobý růst.

Ph.D. Michael Hasenstab, fondový manžer a místoředitel Mezinárodního dluhopisového odboru

Pokud jde o Evropu, fiskální unie má podle našeho názoru zásadní význam pro přežití eura. Jsme přesvědčeni, že debata o úsporných opatřeních na rozdíl od růstu není na místě. Jsme toho názoru, že fiskální konsolidace je nezbytným opatřením pro růstovou politiku. Ačkoliv očekávaný krátkodobý růst v měnové unii by měl být slabý, nemusí nutně vést k zániku Unie. Důležité je, že hospodářský růst v některých částech eurozóny nebyl tak špatný, jak předkládá celkový obraz, Německo je toho zářným příkladem. Ačkoliv očekáváme volatilitu vzhledem k přetrvávajícím událostem v Řecku, jsme přesvědčeni, že je pravděpodobné, že země spíše v měnové unii zůstane. Navíc, pokud bude Evropská centrální banka i nadále hrát ve věci roli ohnivého štítu, nevidíme žádný důvod, proč by problémy v Řecku měly ovlivňovat zbytek Evropy. Panika kolem problémů ve zbytku Eurozóny, ve Španělsku, Itálii a Irsku, nám také připadá přehnaná.

V Číně očekáváme zmírnění růstu vzhledem k řadě politických reforem, u kterých se domníváme, že by mohly vést k udržitelné úrovni růstu v důsledku ekonomické orientace na stále více rostoucí spotřebu. Čína je důležitým ukazatel cen pro velké množství zboží, proto věříme, že tlak na růst mezd v Číně vedený nedostatkem pracovních sil bude pravděpodobně podporovat i domácí spotřebu a díky tomu i tlak cen zboží směrem nahoru ve zbytku světa. Tento předpoklad je jedním z důvodů, proč máme obecně i nadále velmi defenzivní  postoj ohledně určujících úrokových sazeb.

Pokud jde o rozvíjející se trhy, očekáváme, že mnoho z nich může mít prospěch díky pevným základům, stejně jako z nynějšího přílivu kapitálu z celosvětově kvantitativního uvolňování. Jsme stále velmi optimističtí ohledně perspektivy růstu a nízké zadluženosti na mnoha rozvíjejících se trzích. Ostatní mimo-čínské asijské oblasti (mimo Japonska) se nám jeví poměrně silné, stejně jako některé ekonomické oblasti v Latinské Americe, Skandinávii a východní Evropě. Na sklonku minulého roku také mnohé země v těchto oblastech nabízely vyšší krátkodobé úrokové sazby a měly podle našeho názoru velice podhodnocené měny. Podporujeme země s takovými politickými opatřeními, která podpoří zemi zůstat na vrcholu v otázce fiskální, měnové a finanční politiky.
 

Ph.D. MICHAEL HASENSTAB
Portfolio manažer Franklin Templeton Fixed Income Group


Je viceprezidentem ve společnosti Franklin Advisers, Inc a místoředitelem Mezinárodního odboru dluhopisů, dohlíží na manažerský tým globálních portfolií s pevným výnosem. Je také portfolio manažerem pro dluhopisové fondy Franklin Templeton, včetně Templeton Global Bond Fund a Templeton Global Total Return Fund.


Dr. Hasenstab získal řadu ocenění po celém světě, byl zvolen Manažerem roku 2010 pro pevné výnosy (Morningstar's 2010 Fixed Income Manager of the Year) a je uznáván jako jeden z nejvlivnějších správců fondů podle magazínu Investment News v roce 2010. Bloomberg Markets jej označil za Nejlepšího dluhopisového manažera fondu v roce 2010 a Nejlepšího USA dluhopisového manažera v roce 2009. Navíc byl jmenován Dluhopisovým manažerem roku týdeníkem Investment News v roce 2008, 2010 a 2011, a také nejlepším Global Managerem podle magazínu Standard & Poor 's / BusinessWeek v roce 2006.


Dr. Hasenstab se přidal ke skupině Franklin Templeton Investments v červenci 1995. Po krátké studijní odmlce, kdy získal doktorát z filozofie (Ph.D.), se v dubnu 2001 do společnosti vrátil. Specializuje se na globální makroekonomické analýzy se zaměřením na měnovou a úrokovou míru a samostatné úvěrové analýzy rozvinutých a rozvíjejících se zemí. Dr. Hasenstab dlouhou dobu pracoval v zahraničí, kde se zaměřoval hlavně na Asii.
Získal titul Ph.D. z asijských ekonomik na Australské národní univerzitě a magisterský titul v oboru rozvoje ekonomie na Australské národní univerzitě a bakalářský titul z mezinárodních vztahů a politické ekonomie na Carletonské univerzitě ve Spojených státech.

 

Ohledně investování do dluhopisů světových ekonomik i v malých částkách nás neváhejte kontaktovat zde.

 

Mohlo by Vás také zajímat:
Dluhopisový fondový manažer Michael Hasenstab o investičních strategiích, úvěrových příležitostech a řízení rizik
 

 

Ing. Lenka Jachanová

Zdroj: us.beyondbullsandbears.com

 

Diskusní téma: Michael Hasenstab: Výhledy pro investice do dluhopisů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek