Naučte se základy toho, jak investovat své peníze: 1. část

10.09.2014 15:31

V následují první části manuálu, jak efektivně investovat, se dozvíte některé základní aspekty toho, jak zvládnout investiční rozhodování, jaké aspekty zvážit a nakonec budete schopni umět se sami rozhodnout, který investiční směr je pro vás nejvhodnější.

 

Pokud vyděláváté více peněz, než v je vaše předpokládaná měsíční spotřeba, nebo pokud máte k dispozici větší sumu a přemýšlíte o nejlepší cestě pro její uložení, zvažte investování těchto peněz k dosažení většího výnosu, než kterého dosáhnete na vašem spořícím účtu. Existuje mnoho způsobů, jak peníze investovat. Předtím, než protřídíte vaše možnosti, je třeba vzít v úvahu čtyři základní hlediska:

  •      Jak dlouho budete investovat? Tento jev je váš časový horizont.
  •      Jak vysoký roční výnos od vaší investice očekáváte? To je vaše očekávaná návratnost investice.
  •      Kolik z vašich investic jste ochotni ztratit v krátkodobém horizontu, abyste získali více v dlouhodobém horizontu? Tento jev se nazývá tolerance k riziku.

 

Poté, co jste tyto čtyři hlediska důsledně zvážili, můžete začít svůj výzkum a rozhodnout se, do čeho chcete investovat. 

 

Určete si svůj investiční časový horizont


Pokud se rozhodnete investovat své peníze, budete muset zvážit, jak dlouho máte v plánu investovat. Nemusíte určit přesné číslo, ale můžete odhadnout, zda budete investovat po dobu jednoho roku, tří let, pěti let, desíti let, nebo déle. Plány se mohou měnit, ale důležité je plán mít. Pokud nemůžete přijít na to, jak přibližně dlouho byste chtěli investovat své peníze, pak byste pravděpodobně investovat neměli.

Důvodem, proč je nutné znát svůj investiční časový horizont je to, že různé investice se chovají odlišně v průběhu času. Pokud máte v plánu investovat jen jeden rok, a vložíte své peníze do akciového trhu, můžete být velmi zklamáni. V případě náhlého poklesu na burze, můžete ztratit i 20% z vaší investice. Může trvat měsíce, než se akciový trh dostane zpět a pokud jste měli v plánu investovat po dobu jednoho roku, budete mít smůlu. Jak je patrné, ten, kdo plánuje investovat pouze krátkou dobu, by neměl do akciového trhu vstupovat. Akciový trh zpravidla vyžaduje delší časový horizont, deset, dvacet, nebo klidně třicet roků, takže vaše investice může přečkat vzestupy a pády a dlouhodobě využívat cost-average efektu a nakonec generovat výbornou návratnost.


Lidé, kteří chtějí investovat své peníze na krátkou dobu (méně než rok nebo dva), se obvykle rozhodnou pro termínované vklady nebo pro fondy peněžního trhu. Investoři, kteří chtějí investovat tři až pět let, mohou také zvážit investice do dluhopisů, dluhopisových fondů a jiných poměrně konzervativních investic. Ti, kteří chtějí pravidelně investovat na deset nebo více let, nebo chtějí přesunout podstatnou část svých prostředků do akciového trhu, nemovitostí nebo jiných finančních investic, zde mají velký potenciál pro vysoké výnosy. V případě nemovistostí je toto na úkor velmi nízké likvidity vložených prostředků.

 

Jaká je vaše očekávaná návratnost investice?


Když budete investovat své těžce vydělané peníze, jak velký výnos očekáváte, že vám investice vydělá? Ti, kteří jsou nováčky ve světě investování, často říkají: "Chci mít návratnost mezi 50% - 100% každý rok." Ale je to vůbec reálné? Jak vysokou návratnost je rozumné od investice očekávat? Chcete-li to zjistit, pojďme se podívat na jednoduchou ilustraci toho, jak se věci v reálném světě mají. Pak se vrátíme k otázce, jakou návratnost očekáváte.
Na začátku ilustrace nakreslíme vodorovnou čáru. Představte si, že tato linie představuje všechny investice, které jsou známy; od nejméně rizikových investic zcela vlevo až po nejrizikovější investice po pravici.

Nyní vytvoříme investiční kategorie nakreslením krátkých svislých čar na naší linii a nazveme je sekcemi nízkého rizika, středního rizika a vysokého rizika.

Pokud byste vložili své peníze do vysoce kvalitní investice (určováno úvěrovým ratingem společností), zkuste odhadnout, kolik by vám investice s nízkým rizikem průměrně vydělala za deset nebo dvacet let (toto období bylo vybráno jako ukazatel rozdílu mezi různými typy investic, hledáme průměr za určitý dlouhodobý časový horizont). Odpověď by pravděpodobně byla v rozmezí čtyř až šesti procent ročně. Nyní aniž byste se podívali níže, zkuste odhadnout, jakou návratnost by vám za stejné období vynesla investice se středním rizikem? Realistická odpověď je šest až osm procent za rok. A co tedy investice do kvalitních společností s vyšším rizikem? V dlouhodobém horizontu je pravděpodobný výnos v průměru kolem osmi až deseti procent ročně.

Tato čísla jsou za předpokladu, že investujete do vysoce kvalitních společností, které mají dobrou pověst a vysoké hodnocení. Pokud chcete využít příležitosti zacílené na vyšší návratnost, neváhejte, ale počítejte s existencí rizika. Příkladem lidí, přijimajících riziko jsou obchodníci, kteří nakupují akcie nových společností a spekulují na jejich růst, nebo obchodování na burze s futures komoditami. Tyto typy investic jsou vysoce riskantní, a ti, kteří trvale získávají vyšší míru návratnosti na těchto trzích, jsou obvykle pouze tradeři s mnohaletými zkušenostmi na poli výzkumu, kteří se vzdělávání v oboru a mají výjimečnou disciplínu.


Mnoho lidí ztratí spoustu peněz při honbě za nejvyšší mírou návratnosti. Této pasti se můžete vyhnout nahlédnutím do složení každé investice a pečlivou konzultací s těmi, kterým důvěřujete, než uděláte velké rozhodnutí. Internet je skvělým pomocníkem pro zkoumání investičních fondů, jednotlivých společností a investičních typů, díky kterým můžete získat zkušenosti jiných lidí, kteří procházejí procesem investování. Nehledejte pouze výnosy u potenciální investice, podívejte se také na negativní stránku každé investice. Často je přínosné najít jedince, kteří mají negativní zkušenosti s určitým typem investice, kterou zvažujete. Můžete se tak vyhnout případným chybám. Můžete takového lidi hledat mezi svými známými, rodinou, nebo on-line, ale nezapomeňte brát v úvahu důvěryhodnost webových stránek, ze kterých informace čerpáte.


Jaký je váš postoj k riziku? S jak velkým rizikem dokážete žít?


Kolik rizka dokážete unést? Pojďme se znovu podívat na naši ilustraci. Většina lidí, kteří uvidí tento graf, se okamžitě přikloní k části s vysokým rizikem, kde je výnos 8% až 10%. Prozatím se tato míra návratnosti jeví nejlépe. Nicméně, je třeba zdůraznit, že pokud je výnos 8% až 10% doprovázen rizikem ztráty 30% investice v daném roce, mnoho lidí se této myšlenky zhrozí a soustředí se na něco trochu méně riskantního.

 

 

Pokud se rozhodnete pro střední investiční riziko, akceptujete možnost ztráty 15% své investice v daném roce. Pokud je to pro vás stále příliš velké riziko, můžete se rozhodnout pro investici s nízkým rizikem. S vysoce kvalitní investicí s nízkým rizikem můžete potenciálně ztratit 5% z vaší investice ve špatném roce, ale to se naštěstí příliš často nestává.


Procenta v této jednoduché ilustraci nejsou vytesána do kamene. Jsou to jen hrubé počty založené na statistikách za posledních 50 let. Mohli byste přijít o více, či méně než jsou tyto odhady, nebo naopak vydělat více, ale účelem je, abyste byli informováni o tom, co se může stát, a co se čas od času stává. Pokud investujete v jakékoliv investiční kategorii po dostatečně dlouhou dobu, měli byste zaznamenat některé ztrátové roky, srovnatelné s těmi, které jsou na tomto obrázku. Nicméně většina lidí v investiční komunitě obecně může říci, že pokud drží kvalitní investici po dostatečně dlouhou dobu, získají dobrou míru návratnosti. Nikdo toto zaručit nemůže, ale podle všeho je to mechanismus, kterým tyto věci obvykle fungují.

Jestliže se nechcete vystavovat žádnému riziku, pak je vaší sázkou na jistotu investice do státních dluhopisů. Investice má nejnižší míru návratnosti, ale je nejbezpečnějším druhem investice. Další bezpečnou investicí mohou být termínované vklady prostřednictvím vaší banky nebo záložny. Důležité je míti na paměti, že žádná investice není bez rizika. Vlády mohou padnout, dnes již víme, že ani znárodnění investičních vkladů podporovaných státem není nemožné, banky mohou selhat a společnosti mohou zkrachovat. Dovedeme si tedy představit, jak riziko stoupá při investování do ekonomiky regionu, státu, nebo dokonce jedné firmy. Diverzifikace zde hraje důležitou roli při snižování rizika investování tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí, svá aktiva do různých firem, měn a podobně.


Pokud jde o investování peněz, neexistuje nic takového, jako je bezpečná investice. Každá investice má riziko. Některé investice mají velmi nízkou míru rizika v porovnání s ostatními, ale žádnou investici nelze nazvat zcela bezpečnou. Existují však způsoby, jak toto riziko minimalizovat a tím je právě diferzifikace.


Jestliže investujete do podílového fondu, celkový objem investice fondu sdílíte s ostatními investory. Takže, i když máte jen málo prostředků, které jste schopni investovat, budou vaše peníze umístěny v řadě různých investičních možností. Tato diverzifikace pomáhá při rozložení rizika.

Existují různé způsoby, jak eliminovat investiční riziko, přičemž dva nejzákladnější jsou:
- investovat na tak dlouhý časový horizont, jak je to jen možné a
- diverzifikovat napříč branžemi a globálně

Peněžní hodnota investovaná do akcií, dluhopisů a majetku bude v čase růst, ale také ztrácet na hodnotě, avšak hodnota vaší investice nanejvýš pravděpodobně vzroste v průběhu času, pokud budete investovat  na dobu alespoň několika let. Dlouhodobý investor s pevnými nervy může být schopen přečkat jakýkoliv pád trhu, aniž by hodnota jeho konečné investice byla ovlivněna. Naopak využívá Cost-average efektu a z poklesu těží.

V obchodním světě je riziko měřeno pomocí ratingů. Čím lepší rating firma má, tím méně riskatní se zdá být. Vlády mají obvykle nejlepší ratingy, protože v případě, že potřebují více prostředků, mohou buď zvýšit daně, nebo vytisknout více peněz. Velké banky jsou další v pořadí nejlepších ratingů. Tabulka níže srovnává různé organizace na základě ratingů. Můžete si povšimnout, že čím lepší rating organizace má, tím nižší míru návratnosti svým investorům udává. Každý ví, že je riziko spojené s investováním do vládních dluhopisů nižší, než investice do dluhopisů veřejných nebo soukromých společností. Ratingy odrážejí tuto skutečnost, proto vláda nemusí vynakládat takové prostředky na přilákání investorů.

Očekávaná míra výnosu na základě ratingů (objektivní měřítko rizika)
 
Organizace              Míra návratnosti       
Vláda                        Nabízí nejnižší úrokové sazby, protože je nejbezpečnějším místem, kde investovat. 

  
Velké banky              Nabízí vyšší úrokové sazby, protože nejsou tak bezpečné jako vládní investice.

   
Menší banky,

spořitelny                 Nabízí vyšší úrokové sazby, protože jsou méně bezpečné než velké banky.  

 
Společnosti              Musejí platit ještě vyšší úrokové sazby, jsou ještě méně bezpečné.    

 
Malé společnosti

a jedinci (Rodina,

přátelé a známí)       Nejvyšší riziko (Banky posuzují kreditní skore k určení ratingu).
    

Co se investování týče, mnoho lidí si myslí, že je jejich tolerance k riziku vyšší, než ve skutečnosti je. Většina renomovaných investičních společností a investičních profesionálů si toho je vědoma, a tak dříve, než se s nimi pustíte do investování, promocí různých metod prověří vaši toleranci k riziku, aby se ujistili, že se nepouštíte do něčeho, čeho budete litovat při první známce potíží. Pokud prohlásíte, že dokážete akceptovat 15% pokles investice, a pak budte chtít svou investici prodat, jakmile poklesne o 5%, není to v zájmu žádné strany. Trvale ztratíte 5% své investice a váš konzultant o vás může přijít, jako o klienta.

Ujistěte se, že s investicemi, do kterých se pouštíte budete mít stále klidné spaní. Dobrý investiční konzultant by měl být schopen vám s tím pomoci, nebo si můžete udělat důkladný výzkum vaší investiční volby, abyste se uklidnili.

Zde je souhrn některých aspektů přijímání rizika.

  •      Nikdy neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
  •      Pokud se něco zdá být příliš dobré, aby to byla pravda, pak obvykle je.
  •      Vždy zvažte nejhorší možný scénář, který by mohl provázet každé investiční rozhodnutí, které uděláte. Čím riskantnější investici si vyberete, tím vyšší  je šance, že k tomu dojde.
  • Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Ujistěte se, že je vaše investice diverzifikována.


V další části tohoto manuálu se dozvíte, jaké investiční možnosti máte a jak si vybrat správného investičního konzultanta.

 

Ing. Lenka Jachanová

 

Existuje velké množství investiční fondů s širokou škálou investičních cílů zastřešujících různé potřeby a cíle investora. Chcete-li se dozvědět více o vašich možnostech investování a chcete-li se poradit, jaká možnost by byla pro vás vhodná, neváhejte se na nás obrátit. Konzultaci si můžete zprostředkovat zde.

 

Přidejte se na náš Facebook