Proč se vyplácí diverzifikace

24.03.2015 14:42

Zjednodušeně řečeno představuje diverzifikace ono známé přísloví "Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku". Co to ale znamená v oblasti finančnictví a kapitálových investic? Jak můžeme diverzifikovat a ochránit tak těžce vydělané finanční prostředky? Pokud sami nevíte, jak toho nejlépe dosáhnout, můžete využít služeb některého z investičních poradců.

 

Hlavní důvod existence investičních poradců a podobných profesí je pro laika poněkud překvapivý: jejich hlavním úkolem je nedělat zásadní chyby. Mezi takovéto zásadní chyby patří (kromě jiného) tendence laiků sázet vše na jednu kartu. Každý investiční poradce zná řadu odstrašujících příběhů o klientech, kteří zanedbali jedno ze základních investičních pravidel: vždy rozprostřít portfolio mezi více typů investic a více cenných papírů. Nedostatek diverzifikace – přílišné soustředění na jeden titul nebo na jednu třídu investic – může vést k velkým problémům, i když investujeme do velmi kvalitních cenných papírů.

 

Rozumný finančník musí vědět, že nemůže předpovídat výnosy jednotlivých cenných papírů. A jestliže nejsme jednoznačně schopni určit, zda máme investovat do akcií ČEZ, IBM anebo třeba internetového obchodu Amazon.com, raději rozložíme své investice do všech typů ivenstic, které přicházejí v úvahu. Samozřejmě že nemůžeme investovat do všech akcií na světě – na makléřských poplatcích bychom pravděpodobně zaplatili více, než kolik činí celková částka našich prostředků určených na investování.

 

Víme tedy proč diverzifikovat. Ale jak to udělat co nejlépe? Na úrovni jednotlivých cenných papírů je nejlepší investovat do podílových fondů spíše než do jednotlivých akcií nebo dluhopisů. To platí zejména pro malá portfolia, jejichž velkost nepřesahuje několik milionů korun.

Přestože všechna dostupná fakta hovoří jednoznačně proti „časování“ trhu, není otázka „kdy investovat“ zcela bezpředmětná. Nejde o určení „správného“ okamžiku. Správný okamžik pro investování je ten, kdy máme dostatek kapitálu. Ale co když shodou nešťastných okolností máme dostatek kapitálu zrovna týden nebo měsíc před krachem na akciové burze? Není příjemné vidět hodnotu našich investic padat o desítky procent, a to ani v případě, kdy se jedná pouze o části diverzifikovaného portfolia.

 

Pokud investujeme všechny prostředky v jednom časovém okamžiku, riskujeme, že nás potká nemilá příhoda při pádu daného trhu. Princip diverzifikace tedy funguje nejen napříč různými typy investic, ale také v čase. Kladného výnosu bylo možno dosáhnout bez nutnosti „časovat“ trh i bez nutnosti vybírat akcie – stačilo pouze mechanicky dodržovat disciplínu diverzifikace v čase pomocí pravidelného investování. (Častěji používaný termín než časová diverzifikace je průměrování nákladů či Cost-Average effect neboli Efekt průměrných nákladů).

Každý, kdo investuje pravidelně určitou částku peněz, nemusí řešit, v jakém období se do investování pouští, zda při poklesu, nebo při růstu, a ani nemusí hlídat vývoj akcií v den, kdy chce částku vložit.

Není třeba bát se nestability cen: za nízké ceny nakupuje větší podíl akcií, při růstu cen již tento větší objem podílu vlastní a na vyšších cenách vydělává.  Průměrná cena podílu je pak nižší, než průměrná cena podílů bez propadů na trhu. Čím více cena kolísá, tím je účinek na akcii větší.

Odborníci se shodují v názoru, že plán pravidelných úložek, které nemusí být příliš vysoké, vede k vyšší výnosovosti, než jednorázové investice, a také má nižší riziko.

Pro lidi, kteří opravdu chtějí diverzifikovat své investiční portfolio a získat dobrou návratnost, i když akciový trh nefunguje dobře, mají rozhodně spoustu možností. Některé možnosti mohou zahrnovat investice v do různých zemí, odvětví, měn. Všechny tyto investice však mají svá rizika, včetně kolísání mezinárodních měn. Měli byste tomu věnovat velkou péči a poradit se dříve, než se odvážíte do některé z těchto složitějších investic. Rádi vám s těmito rozhodnutími poradíme. Pokud se chcete dozvětět více o vašich možnostech investování a chcete-li se poradit, jaká možnost by byla pro vás vhodná, neváhejte se na nás obrátit. Nezávaznou konzultaci si můžete zprostředkovat ještě dnes zde.

 

 

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás zajímat:

Naučte se základy toho, jak investovat své peníze - 1. část

Základní typy investičních strategií - rady pro začínající investory