Základní typy investičních strategií - rady pro začínající investory

04.08.2014 22:11

Být obchodníkem s akciemi může být výnosné i zábavné. Chcete-li maximalizovat finanční výnosy a své vlastní potěšení, musíte se rozhodnout, jakým druhem akciové obchodníka se chcete stát. Správná volba závisí na osobnosti, časové dostupnosti, a kapitálových možnostech.
V závislosti na tom, jak velké riziko jsou ochotni obchodníci vynaložit, se obvykle zaměřují na jednu nebo více oblastí týkajících se růstu, hodnoty nebo budovaní příjmu.

https://www.mymoneystreet.com


·    Investovaní zaměřené na růst - vyžaduje praxi nákupu akcií ve společnostech, které jsou připraveny na růst a zvyšovaní svého zisku. Tento typ obchodníka by se mohly zaměřit na investice do nových společností, které nabízejí rychlý růstový potenciál. Jak firma roste, roste i hodnota jejích akcií a přináší obchodníkovi zisk. Obchodovaní zaměřené na růst může zahrnovat potenciálně riskantní podniky, jako je nákup IPO ​​(Initial Public Offering – veřejná nabídka akcií). IPO jsou dobrým příkladem toho, jak může obchodování zaměřené na růst přinést potenciálně velké výnosy, ale nese s sebou také vysoké riziko neúspěchu. Obchodníci, kteří se zaměřují na růstově orientované strategie obchodu, se musí spíše než na fakta spoléhat na své instinkty.


·    Investování zaměřené na hodnotu – strategie, při které obchodníci vyhledávají podhodnocené akcie společností, které mají potenciál k lepším výkonům, než cena jejích akcií nasvědčuje. Jeden ze způsobu, jak takové akcie najit, je hledat firmy, které mají výrazně nižší ceny akcií, než jejich hlavní konkurenti. Je důležité se ujistit, že dotyčná společnost nezmanipulovala své jednání, aby cena jejich akcií místo vzestupu klesala. Jakmile je průhlednost a integrita zajištěna a cena akcií společnosti je pod hodnotou, je nyní obchodník v pozici s menším rizikem.

·    Investování zaměřené na výnos - je nejvíce konzervativní obchodní strategií s kmenovými akciemi. Obchodník orientovaný na příjem klade důraz na zachování kapitálu s nízkými výkyvy cen. Vzhledem k tomu, že cílem obchodníka orientovaného na výnos je stabilní příjem, bude se zaměřovat na ty největších a nejznámějších společnosti, které ovládají konkrétní segment trhu, a mají proto trvalý růst a zisk. Důraz je vždy kladen na získání prestižních nebo blue chips akcií. Nižší riziko může být zajištěno pomocí dluhopisů a termínovaných vkladů, tak i cíleným investováním do vybraných akcií. Obchodníci zaměřeni na výnos, se obvykle rozhodnou pro starší, lépe zavedené firmy s dobrým postavením na trhu, zavedeným managementem a dobrým cash flow.

Pokud sledujete myšlení a praktiky obchodníků, kteří uplatňují všechny tyto typy investovaní, budete lépe vybaveni, abyste se rozhodli pro oblast investovaní, která vám nejlépe vyhovuje.

Na světě existuje mnoho typů burz a mnoho investorů. Pokud pochopíte následující pravidlo, bude pro vás chápání burzy jednodušší: "Pro každého jednoho kupujícího musí existovat jeden prodejce."

Téměř všechny typy obchodování na burze jsou potenciálně ziskové. Ale ziskovost není jen o vybírání nejlepších akcií. Je třeba věnovat pozornost složitým pravidlům a jevům, jako je money management, řízení rizik a obchodní řízení.

Člověk by měl být dostatečné flexibilní, aby dokázal použít různé typy strategií ve svém tržním systému a svém obchodním plánu tak, aby byl schopný přizpůsobit se trhu, ať už je medvědí, býčí, nebo dokonce kolísavý (range bound).  


Pro začátečníky na poli burzovního obchodovaní se rozhodování může zdát být náročným úkolem. Mohou dokonce tápat, kde začít. Jednou z nejúčinnějších strategií, jak se přes toto počáteční vyděšení dostat, je studovat praktiky a strategie obchodování na burze zkušených a úspěšných investorů. Tím, že absorbujete myšlenky a znalosti zkušených obchodníků si můžete vytvořit své vlastní náhledy na styl akciového obchodovaní, který bude nejlépe sloužit vám a vaší konkrétní situaci.

 

Jakékoliv samostatné investování však vyžaduje mnoho času a je zapotřebí rozsáhlého výzkumu. Mnoho lidí však neoplývá potřebnými zkušenostmi a znalostmi, nebo prostě jen nemají čas sedět celé dny nad grafy vývojů komodit a cizích měn.  Pokud však investujete do fondu, můžete tyto povinnosti přenechat profesionálním manažerům fondu. Zjistěte, jak jsou vaše peníze řízeny.


Existuje velké množství investiční fondů s širokou škálou investičních cílů zastřešujících různé potřeby a cíle investora. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás zde, pro více informací o vašich možnostech investování.

 

Ing. Lenka Jachanová

Zdroj: www.investopedia.com

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak spravovat osobní finance

Význam aktivní správy porfolia našich klientů

Franklin Templeton byl zvolen již potřetí v řadě fondovou společností roku

Výkonnost fondů

Proč investovat do fondů? Rizika a výhody

 

Přidejte se na náš Facebook