Cenné kovy jsou odjakživa považovány za uchovatele hodnoty. Zlato a stříbro ve formě mincí, prutů či šperků slouží již tisíce let jako globálně uznávané platidlo se stálou a jasně prokazatelnou hodnotou. Naprostá většina světových centrálních bank skladuje zlato jako měnovou rezervu. Jen v letošním roce 2011 nakoupily centrální banky více než 150 tun tohoto kovu.

 

Největší význam ukazují cenné kovy v dobách krizí, inflace a hyperinflace. Právě v těchto dobách fungují jako největší "pojistka" majetku.

 

Zlato je již tisíce let považováno za stabilní ochranu majetku. Obzvláště v dnešní době by mělo mít místo v každém kvalitně koncipovaném majetkovém portfoliu.

 

Součet veškerých vytěžených zásob zlata na celém světě činí cca 158.000 tun. Existuje několik hlavních důvodů pro investici do zlata:

 

 • jistota - po staletí stálá a trvalá forma investice
 • nezávislost - zejména na politice a vývoji hospodářství
 • stabilita - přes výkyvy ekonomiky hodnota zůstává
 • likvidita - zlato je zlato všude na světě, 24 hodin denně směnitelné

 

 

Stříbro je jednou z nejvíce rostoucích komodit. Důvod je ten, že pokud bude průmysl spotřebovávat stříbro stejným tempem jako dosud, budou v průběhu 20 let vyčerpány všechny geologicky dostupné zásoby.

 

Hlavní důvody, proč investovat do stříbra:

 

 • povrchové zásoby jsou spotřebované
 • podpovrchové zásoby budou vytěžené do 20 let
 • jako surovina je stříbro nepostradatelné a nenahraditelné
 • za posledních 20 let se světové zásoby stříbra snížily o více než 90 %

 

 

 Do cenných kovů lze investovat pravidelně měsíčně nebo jednorázově. Kovy jsou uloženy v depozitářích s možností fyzického odkupu.

 

Pravidelná měsíční investice:

 

 • investiční horizont 10 let
 • od 40,- EURO měsíčně
 • možnost 2 depozitů na 1 osobu (1 spořící plán do zlata, 1 spořící plán do stříbra)
 • možnost odkupu fyzického kovu

 

Jednorázové uložení:

 

 • investiční horizont 2 roky
 • investice od 5.000,- EURO
 • garance 5 % výnos ročně
 • po uplynutí časového horizontu 2 let vyplacení investované částky plus výnosu cenného kovu
 • vázáno na zlato