Otevřené investiční fondy se vyznačují každodenní likviditou (Vaše finance jsou ihned k dispozici), transparentností (každý den můžete zjistit hodnotu Vaší investice) a daňovou výhodností (kapitálové výnosy jsou po 6 měsích od počátku investice osvobozené od daně).

 

Franklin Templeton Investments

 

Fondová společnost Franklin Templeton Investments disponuje v současné době pobočkami ve 29 zemích a své služby poskytuje ve více než 150 zemích. Již brzy po svém založení se společnost orientovala na mezinárodní trhy.

 

Společnost Franklin Templeton Investment má 50 kanceláří ve 29 zemích a svou přítomnost neustále zvyšuje. Proto si tento podnik již dávno získal pověst podniku, který nabízí americké fondy a vyvinul se v předního celosvětově působícího specialistu na investice, jenž svým investorům nabízí možnost investovat kdekoliv na světě v kteroukoliv denní i noční dobu.

 

Obzvláště důležitá je blízkost trhům. Proto pracuje více než 400 odborníků na investice přímo na místě. Jedině tak je možné včas rozeznat hospodářské, společenské a kulturní trendy v regionech a reagovat na jejich vlivy. Je to podstatný předpoklad pro dynamický a trvalý růst trvající již více než 60 let.

Při všech svých znalostech trhů, oblastí a oborů neztratil Franklin Templeton z očí to nejdůležitější: potřeby svých investorů. U Franklin Templeton dostane každý investor na jednom místě celou paletu fondů záruku,že za každou investicí stojí zkušený místní tým specialistů. Týmy vybírají z mnoha možností ty, které slibují pro jejich fondy největší úspěch.

 

Na grafu je znázorněna míra rizika ku výnosnosti. Je zřejmé, že rodina fondů Franklin Templeton komplexně pokrývá potřeby každého investora dle příslušného rizikového profilu. Z tohoto důvodu se Franklin Templeton stal hlavním produktovým partnerem E&S.

 

Franklin Templeton Emerging Markets

 

Jak bylo uvedeno, společnost staví na investičních specialistech působících přímo v jednotlivých regionech. Z těchto důvodů jsou hojně využívané investice do potenciálu rozvojových trhů (Emerging Markets). Jde o fondy Franklin Templeton Emerging Markets.

 

Mezi tyto fondy patří:

 

 • Templeton BRIC Fund (Brazílie, Rusko, Indie, Čína)
 • Templeton Asian Growth Fund (Čína, Thajsko, Indie, Hongkong atd.)
 • Templeton China Fund (Čína)
 • Templeton Latin America Fund (Brazílie, Mexico, Chile, Panama, Peru)
 • Templeton Eastern Europe Fund (Turecko, Polsko, Maďarsko, ČR, Rakousko)
 • Templeton Thailand Fund (Thajsko)
 • Templeton Emerging Markets Fund (Čína, Indie, Rusko, Brazílie, Egypt, Hongkong, Turecko atd.)
 • Templeton Korea Fund (Korea)
 • Franklin India Fund (Indie)
 • Franklin MENA Fund (Middle East North Africa – Katar, SAE, Kuvajt, Egypt, Saudská Arábie)

 

U fondů investujících do Emerging Markets lze očekávat velmi vysoké výnosy v řádech i 20 % a více p.a., ale samozřejmě i vysoké výkyvy. Jsou vhodné jako doplněk investičního portfolia a při dodržení časového horizontu (7 a více let) spolu s rozložením rizika skrze pravidelné investice můžeme dosáhnout vysokého zhodnocení kapitálu.

Worldselect One First Selection

 

Aktivně řízený fond fondů Worldselect One First Selection si vybírá pouze prvotřídní akciové fondy. Investorům tak nabízí možnost podílet se na dynamickém vývoji různých hospodářských regionů světa. Využívá přitom zkušeností úzce specializovaného týmu investičních expertů a kontakty s těmi nejlepšími manažery fondů.

 

Rozdíl oproti jiným fondům spočívá v dynamičnosti řízení portfolia. Po pravidelné analýze národohospodářských podmínek manažeři fondu jasně stanoví, která odvětví, které regiony a měny a jak velké podniky (podle tržní kapitalizace) a jaký styl řízení portfolia budou mít v následujícím období přednost.

 

Investiční fondy jsou do portfolia vybírány na základě taktických úvah. Svým složením odráží portfolio zvolený investiční styl, který se řídí buď růstovým potenciálem (růstový přístup), nebo oceněním akcií (hodnotový přístup), případně využívá obou přístupů. Složení portfolia se řídí také tržní kapitalizací – podniky s nízkou, střední a vysokou tržní kapitalizací.

Investiční zásady:

 

 • Vyšší podíl jednotlivých odvětví a regionů oproti benchmarku
 • Možnost zcela se vyhnout některým menším regionům
 • V případě defenzivní strategie možnost investovat až 10 % majetku fondu do produktů peněžního trhu

 

 

Worldselect One First Selection je akciový fond fondů. Lze jej proto doporučit pro dlouhodobější investici na cca 7 a více let. Je velice vhodný pro pravidelné investování. Očekávaná výnosnost dle složení portfolia je 9 -12 % p.a.

 

Worldselect One Asset Allocation

 

Řízení fondu Worldselect One Asset Allocation vychází ze zcela nového matematického modelu, který bezpečně kormidluje investici všemi fázemi trhu. Toto kvantitativní řízení aktiv (QUAM) umožňuje dosahovat cílových výnosů bez toho, aby kolísání hodnoty fondu v průběhu roku přesáhlo víc než 15 % oproti tržnímu průměru.

K dosažení tohoto cíle investuje fond podle údajů, které získává z matematického modelu, do dalších fondů. Jeho investiční svět tvoří akcie, dluhopisy i nástroje peněžního trhu. Nepodléhá žádným geografickým ani odvětvovým omezením. Model QUAM se dá použít k výběru různých typů investic, přičemž fondy pocházejí z nabídek nejrespektovanějších manažerů aktiv na světě.

 

Při správě fondu Worldselect One Asset Allocation se společnost BNP Paribas Investment Partners spoléhá na renomovanou investiční společnost La Compagnie Benjamin de Rothschild sídlící v Ženevě. Tento bankovní dům působící ve více než 16 zemích světa se může pochlubit znalostmi a zkušenostmi, které rodina Rothschildů získává už přes 200 let.

 

Stovka manažerů se stará celkem o 170 fondů. Společnost tak má výrazné zastoupení v oblasti správy aktiv a dlouholeté zkušenosti s investováním např.prostřednictvím fondu fondů, fondů zajišťovacích fondů nebo fondů rizikového kapitálu.

 

Pokud na trhu převládají rostoucí tendence, zvýší model kvantitativního řízení aktiv QUAM podíl akcií, aby na identifikovaných trendech co možná nejvíce vydělal. Jestliže trh naopak převážně klesá, změní strukturu portfolia ve prospěch aktiv, která zachovávají hodnotu investic (především dluhopisy nebo investice na peněžním trhu). K docílení maximálních výnosů nabízených trhem investuje fond na základě parametrů stanovených matematickým modelem do dalších fondů.

 

Na grafu je znázorněno rozložení investic modelového portfolia v čase. Fialovou barvou jsou znázorněny akciové fondy, oranžovou smíšené, modrou dluhopisové a šedou peněžní. Je vidět, že dochází k neustálému přesunu kapitálu do jednotlivých tříd aktiv dle aktuální situace na trzích.

 

Metoda QUAM 15 je omezena roční mírou volatility max. 15 % a podle převládajícího trendu na trhu umožňuje upravovat podíl akcií v portfoliu od 0 do 100 %.

 

Investiční svět fondu tvoří akcie, dluhopisy i nástroje peněžního trhu. Není omezen na žádné regiony ani na žádná odvětví. Na grafu je znázorněna křivka vývoje QUAM 15 za posledních 10 let. Je vidět neustálý nárůst hodnoty majetku i přes např. krizi 2001-2.

 

Fond fondů Worldselect One Asset Allocation je vhodný pro dlouhodobé udržení hodnoty majetku s minimální volatilitou. Doporučený časový horizont může být kratší než u akciových fondů, tedy cca 3 a více let. Asset Allocation je vynikající nástroj pro udržení a rozšíření objemu majetku, jednorázové vklady i plány spoření. Měl by sloužit jako základní stavební kámen každého investičního portfolia. Na základě historického vývoje lze očekávat výkonnost 8 - 11 % p.a.