Aspekty investování do podílových fondů

21.05.2015 22:31

Je nutné konstatovat, že při zhodnocování úspor výlučně prostřednictvím běžných vkladových produktů se vystavujeme velkému riziku a vysoké pravděpodobnosti, že tímto způsobem nepřekonáme inflaci. Tak mohou naše úspory výrazně ztratit na reálné hodnotě. Proto doporučujeme při dlouhodobějším horizontu uspořené prostředky investovat například do podílových fondů.

 

 

Každý podílový fond je tvořen peněžními prostředky mnoha jednotlivců – investorů. Podílový fond spravuje správcovská společnost, která investuje tyto peněžní prostředky do různých tříd aktiv v souladu s investiční strategií podílového fondu.

Při investování do podílových fondů si kupujete podíl (ve formě podílového listu) na společné větší investici do akcií či dluhopisů. Investovat do podílových fondů můžete buď jednorázově formou vkladu, nebo pravidelnými částkami, které nemusejí být velké.

Podílové fondy představují pohodlný způsob investování na finančních trzích, přičemž člověk nemusí být expert na investice a nemusí na denní bázi sledovat finanční zprávy. O svěřené prostředky se stará profesionální portfolio manažer.

 

Výhody podílových fondů

  • Možnost dosáhnout na atraktivní výnosy
  • Přítomnost na globálních finančních trzích
  • Dostupnost peněz, nevázanost investice – v případě potřeby téměř okamžitá dostupnost vložených prostředků. Vaše investice není vázána, nevztahuje se na ni žádná výpovědní lhůta.
  • Transparentnost – informace o investicích jsou zveřejňovány v pravidelných měsíčních reportech podílových fondů, výpisů z investičního účtu investora a online přehledem.
  • Nákladová efektivnost – při nákupu nebo prodeji velkého množství cenných papírů více investory, což je v případě podílového fondu běžné, jsou pak náklady s transakcemi v přepočtu na jeden cenný papír výrazně nižší, než při nákupu jednoho cenného papíru individuálním investorem
  • Aktivní správa – aktivní řízení fondovými manažery zahrnuje přizpůsobování složení fondu aktuální situaci na trhu s využitím různých finančních nástrojů. Více zde.
  • Možnost postupně spořit – do podílových fondů je možno kromě jednorázových investic vstupovat i s nižšími částkami formou pravidelného spoření (již od 1000 Kč).
  • Cost-average effect – pravidelným spořením do podílového fondu vydělává klient na výkyvech na trhu, jelikož v době poklesu nakupuje za stejný vklad více levných podílů a při opětovném růstu trhu se mu větší množství nakoupených podílů zhodnocuje rychleji. Více zde.
  • Diverzifikace – v portfoliu jednoho fondu je spousta navzájem si konkurujících firem i odvětví a je zde proto prakticky nulové riziko krachu. Více zde.

 

Ochrana investice

 

Na správcovské společnosti dohlíží řada institucí včetně České národní banky, depozitář správcovské společnosti, dozorčí rada, auditor a podléhá mezinárodním zákonům o kolektivním investováním SICAV a dále pak Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, Občanským zákoníkem, Zákonem o společném investování a investičních fondech a Zákonem o dluhopisech.

Navíc je celý majetek fondu výhradně majetkem jeho podílníků a správcovská společnost ho může použít jen za účelem investování v souladu se zákonem. O majetku fondu vede správcovská společnost oddělené účetnictví a závazky správcovské společnosti nemohou být hrazeny z majetku fondu.

 

Jaké roční výnosy můžete čekat

 

Výnosy z investice do podílového fondu závisí na jeho charakteru a složení. Pokud máte fond zaměřený na akcie, budou vaše příjmy vyšší než u fondů, které investují do dluhopisů.

Konzervativní fondy na kratší investiční období například investování do měny může vynést okolo 2 – 3 procent ročně. Fondy pro investování ve středně dlouhém časovém horizontu do pěti let, což jsou dluhopisové fondy, dokáží vydělat i 6 procent ročně. Na druhé straně dlouhodobé investice nad pět let do akciových fondů často překračují osmiprocentní hranici výnosu. Z hlediska řízení a výnosů jsou na tom nejlépe tzv. Fondy fondů, což jsou fondy, které nenakupují přímo akcie ani dluhopisy, ale nakupují rovnou celé fondy.

Ve všech případech dosáhnete vyššího zisku, jako na běžných termínovaných vkladech. Fondy jsou ze střednědobého a dlouhodobého hlediska zpravidla výnosnější alternativou, než je tomu u klasických spořících produktů.

 

Poplatky při investování do podílových fondů

 

Poplatky zprostředkovatelské společnosti. Mnohé společnosti mají své poplatky pro investování do fondů z objemu celkové investice. Na to pozor, je lepší najít společnost, kde je fixní poplatek na počátku investování a pak už si správcovská společnost nic neúčtuje. Poplatky z objemu investice jsou sice nenápadné, jak ukrajují postupně během let z investovaných peněz, ve finále je však celková cena mnohem vyšší.

Emisní ážio, jež je placeno u jakéhokoliv nákupu akcií, je to poplatek za vydání (emisi) akcie na akciovém trhu.

Poplatek managementu fondu. Nepleťme si ho však s poplatkem zprostředkovatelské společnosti. Poplatek je spjat s aktivním řízením fondu a strhává se z majetku fondu a vztahuje se na všechny účastníky.

 

Existuje velké množství investičních fondů s širokou škálou investičních cílů zastřešujících různé potřeby a cíle investora. Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné investiční strageie přímo na míru. Stačí si domluvit nezávaznou bezplatnou kozultaci zde.

 

Ing. Lenka Jachanová

 

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak si vybrat vhodný podílový fond