Dr. Mark Mobius o rozvíjejících se trzích: Proti proudu s Brazílií

22.03.2015 19:52

Mnoho investorů v Brazílii, včetně nás, bylo v posledních několika letech trochu frustrovaných, kvůli nedostatku jejího růstu a pokroku. Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2014 o pouhých cca 0,2%, což je na hony vzdálené 7,5%, kterými se pyšnila v roce 2010. Jsme však přesvědčeni, že Brazílie splňuje všechny požadavky, aby bylo dosaženo mnohem vyšší míry růstu, pokud zde bude politická vůle.

 

S mým týmem jsme jeli do Brazílie v únoru zkontrolovat tamní podnikatelské
a ekonomické prostředí. Po práci jsme měli také možnost užít si slavnosti a Karneval, kde jsme mohli vidět náladu místních obyvatel. S potěšením mohu říci, že zatímco Brazílie má zajisté ještě problémy, jsem trochu více optimistický ohledně investičních příležitostí, než jsem byl před šesti měsíci, a to i částečně proto, že všichni ostatní se zdají být tak pesimističtí. 

John Templeton jednou řekl: Koupit, když ostatní zoufale prodávají a prodat, když ostatní kupují, to vyžaduje největší odvahu a nejvíc se vyplatí.“

Jako investoři, kteří jdou proti proudu, hledáme jednotlivé příležitosti v rozvíjejících se trzích, kterým se ostatní vyhýbají, ale jen tam, kde si myslíme, že je potenciál.

 

Některé z klíčových výhod týkajících se Brazílie

  • Je sedmou největší ekonomikou na světě na HDP; šestou podle obyvatelstva
  • Od roku 2003 se 36 milionů lidí dostalo z chudoby do střední třídy
  • Demografické trendy se jeví příznivě, s průměrným věkem 30,7 let
  • V roce 2014 klesla míra nezaměstnanosti pod 5%, což je historické minimum
  • Má různorodou ekonomiku s širokou škálou přírodních zdrojů
  • Vzdělání se stalo hlavní prioritu; Míra gramotnosti je vyšší než 90%

 

Za poslední rok noviny lynčovaly Brazílii z mnoha důvodů, včetně kritiky a protestů vázaných na mistrovství světa ve fotbale loni v létě (především kvůli výdajům a přípravě). Kvůli diskutabilním volbám ve znamení smrti jednoho z nejoblíbenějších kandidátů a těsnému říjnovému vítězství úřadující Dilmy Rousseffové, i kvůli nedávnému korupčnímu skandálu zahrnující tamní významnou ropnou společnost.

To vše je důležitou připomínkou, proč věříme nejen v hodnotu výběru akcií bottom-up (zdola-nahoru) na rozvíjejících se trzích, ale i v aktivní řízení. Protože nejsme vázáni na benchmark, můžeme být trochu hbitější. Chtěl bych poznamenat, že zatímco jdeme proti proudu, neznamená to nutně, že automaticky kupujme akcie jen proto, že cena klesla. Když vidíme velké problémy a nevidíme dlouhodobou hodnotu, hledáme jinde. To znamená, že můžeme vidět nad rámec krátkodobých tržních šoků či negativní sentiment, který snižuje celý trh a zaměřit se na společnosti, kterým věříme, že přežijí a budou prosperovat dlouhodobě. Klíčem k úspěchu je být trpělivý.

Pozitivním výsledkem tržních šoků, stejně jako korupčního skandálu je, že následují reformy a větší transparentnost. Investovali jsme v Brazílii desítky let a vždy jsme měli pocit, že státní podniky mají špatné výsledky, pokud jde o řízení podniků. Doufáme, že zvýšená pozornost na korupci pomůže ke změnám řízení na podnikové úrovni i k reformám na úrovni politické.  Povzbudilo nás, když jsme se dozvěděli, jak státní zástupci v Brazílii byli pronásledováni pro podezření z korupce – a přijala se opatření. Rádi bychom poznamenali, že samozřejmě Brazílie není jedinou zemí, která čelí tomuto typu problému; Korupce je jedním z největších problémů, kterým jako investoři čelíme po celém světě, a to i na vyspělých trzích.

 

Po volbách: Pusťme se do práce

 

Poté, co vyhrála v rozhodujících volbách, které patřily k nejtěsnějším, prezidentka Rousseffová, jmenovala nový ekonomický tým vedený ministrem financí Joaquim Levy, aby pomohl obnovit důvěru investorů; Dosažení primárního rozpočtového přebytku ve výši 1,2% HDP, bylo stanoveno jako cíl pro tento rok. I když přiznávám, že jsem mohl být trochu skeptický z následků voleb, jaká změna by se v Brazílii stala, zdá se, že její představitelé pracují na zlepšení fiskální politiky opatřeními včetně zvyšování daní a odstranění dotací. Také si myslím, že je důležité snižování výdajů a tvoření příznivého podnikatelského prostředí. Podle mého názoru, zásady bývalého prezidenta Fernando Henrique Cardoso, přijaté během jeho osmiletého funkčního období, včetně privatizace státních podniků, jsou dobrým modelem i pro Dilmu Rousseffovou.

I když se výsledky nedostaví přes noc, věřím, že přibližně během pěti let (možná i dříve), investice a ekonomické klima v Brazílii bude vypadat mnohem jasněji, než tomu bylo v minulých letech, a to z mnoha důvodů. Za prvé: populace v Brazílii je mladá a stále vzdělanější. Tento silný a rostoucí spotřebitelský trh těží z nových technologií, včetně komunikací mobilních telefonů. Za druhé: nedávné výzkumy u korupce by měly přinést působivé reformy v zemi. Myslím, že vláda bude pravděpodobně rozvíjet účinnější
a efektivnější politiku a také zapracuje na zlepšení managementu ve státních podnicích. Za třetí: Brazílie má obrovské přírodní zdroje, a to jak v nerostných surovinách, tak i v zemědělství.  V neposlední řadě je v Brazílii několik úžasných manažerů schopných rozvoje
a růstu nejen v místních podnicích, ale zaměřují se i na mezinárodní trhy.

 

Pokles cen ropy

 

Prudký pokles cen ropy v posledních měsících se mohl pro Brazílii zdát jako protivítr, nebo jako vítr v zádech. Zatímco nižší ceny měly za následek nižší příjmy z vývozu ropy, energetický sektor je ve skutečnosti poměrně malou částí brazilské ekonomiky. S ropnými nájmy představuje pouze 3% HDP (2012). Brazilská, státem kontrolovaná ropná firma musela dovážet ropu za světové ceny a prodávat ji ve výši vládní sazby, za účelem udržení inflace uměle nízko a ochránit domácí motoristy od vyšších cen na světových trzích. Díky poklesu cen ropy nebude Brazílie muset prodávat své dovozy se ztrátou, která by mohla být vnímána jako pozitivní. Současně nižší ceny ropy vytlačí průzkum a příjmy z produkce.

Nižší ceny ropy by mohly pomoci urychlit hospodářský růstu v řadě zemí, které jsou čistými dovozci ropy (včetně Číny a Spojených států), zvýšit kupní sílu spotřebitelů a také potenciální poptávku po jiných produktech, které Brazílie nabízí. Zatímco vývoz tvořil méně než 15% HDP v roce 2013,  má Brazílie rozmanitý seznam klíčových průmyslových a zemědělských komodit, které jsou poptávány po celém světě, včetně nejen ropy, ale i sóji, železné rudy
a cukru. Podle mého názoru, pokud se globální růst zlepší, jak se předpokládá v roce 2016 různými prognózami, cena řady surovin se pravděpodobně odrazí a bude moci posílit brazilskou ekonomiku. Doufejme, že s dalšími reformními snahami, které by měly pomoci řídit zahraniční investice a vštípit důvěru.

Když se podíváme na trhy obecně a přemýšlíme o nich, kam bychom měli směřovat, tak jak již bylo uvedeno, chceme se podívat na místa, která jsou nepopulární. A pravděpodobně nyní nejvíce nepopulární místo v Latinské Americe, kromě Argentiny a Venezuely, bude Brazílie. Takže v našich myslíc si zaslouží bližší pohled, zejména odvětví orientovaných na spotřebitele, kteří pozorovali pomalejší zisk jako příjmy na obyvatele a stagnující spotřebitelské výdaje. My také právě teď hledáme brazilský bankovní sektor, který nám může nabídnout v budoucnu dobré příležitosti.

Pro tuto chvíli zůstává nad spotřebitelskými výdaji otazník. Kupní síla je dole a můžeme hovořit o tom, že by Brazílie mohla spadnout do recese. Nálada je aktuálně docela špatná. Akciový trh byl slabý a většina podnikatelů řekla, že tento rok bude pravděpodobně docela náročný. Přesto bych rád upozornil na několik důvodů, proč by investoři měli zvážit investici. Brazílie má pulzující, obrovskou ekonomiku, u které jsme přesvědčeni, že je předurčena pro růst i navzdory politickým problémům a reformám. Lidé jsou v Brazílii více slyšet a jsou aktivisticky orientovaní. V této době se aktivně snažíme potenciálně zvýšit naše hospodářství v zemi, zejména ve světových firmách, které dříve byly příliš drahé, protože si myslíme, že mají dobré vyhlídky a zdá se, že i solidní vedení a malý nebo žádný dluh.

Jaká jsou rizika?

 

Všechny investice zahrnují rizika, včetně možné ztráty jistiny. Zahraniční cenné papíry zahrnují zvláštní rizika, včetně měnových výkyvů a ekonomické a politické nejistoty. Investice do rozvíjejících se trhů, jejichž podmnožinou jsou trhy hraniční, zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory, kromě těch, které souvisejí s menší velikostí těchto trhů, menší likviditou a nedostatkem stanovených právních, politických, podnikatelských
a sociálních rámců na podporu trhů s cennými papíry. Protože tyto rámce jsou obvykle i méně vyvinuté v hraničních trzích, stejně jako různé faktory, včetně zvýšení potenciálu pro extrémní kolísání cen, likvidity, obchodních bariér a devizových kontrol, rizika spojená s rozvíjejícími se trhy jsou zvětšena na hraničních trzích.

 

Názory a analýzy Dr. Mobiuse jsou jeho osobní postoje a mají pouze informační účely. Neměly by být chápány jako individuální investiční poradenství, doporučení nebo nabídka k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoliv cenného papíru.

 

 

Zdroj: https://mobius.blog.franklintempleton.com

Překlad: Iva Preislerová

 

I vy máte příležitos zhodnotit své peníze díky akciím rozvíjejících se trhů. O této a spoustě dalších zajímavých možností, jak zhodnotit vaše finance prostřednictvím kvalitních akcií, vám rádi poradí odborníci, kteří jsou především spokojenými investory a své zkušenosti vám s radostí předají. Sjednejte si schůzku s našim poradcem ještě dnes zde

 

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás zajímat:

Mark Mobius: Proč jsem spustil fond Afrika

Proč se v otázce investic vyplatí věřit profesionálům

Dr. Mark Mobius zodpovídá na otázky ohledně investování do rozvíjejících se trhů

Thajsko: země plná úsměvů

Investice do Afriky: mylné představy a realita

Dr. Mark Mobius: Jako optimista máte vždy lepší pozici

Mark Mobius a jeho investiční strategie: Následovat instinkt… a davy?

Dr. Mark Mobius: "Jako optimista máte vždy lepší pozici"