Mark Mobius: Proč jsem spustil fond Afrika

03.11.2012 19:45

 

Manažer fondů Franklin Templeton je toho názoru, že africký kontinent má nyní mnoho stejných vlastností jako Čína a Indie v bodu jejich rozvoje, který předcházel období největšího rozkvětu.

 

 

Specialista na rozvíjející se trhy Dr. Mark Mobius věří, že zavedení specializovaného fondu zaměřeného na africký kontinent skýtá celou řadu příležitostí. Mobius je jedním z nejsledovanějších manažerů rozvíjejících se trhů a spravuje řadu portfolií o objemu multi-miliard liber, včetně £ 1,9 miliardového investičního fondu Templeton Emerging Markets. Nový fond Templeton Afrika doplňuje stávající Templeton Frontier Markets portfolio a signalizuje významný obrat v investičním výhledu pro region.

"Jsme přesvědčeni, že africké trhy představují významné příležitosti pro rozvoj díky kombinaci silného ekonomického růstu, rostoucí poptávky po rozsáhlých přírodních zdrojích regionu a rostoucího spotřebitelského trhu," říká Mobius.

"Očekávaný růst africké ekonomiky je více než 7% ročně v příštích 20 letech v důsledku zlepšujícího se investičního prostředí, lepšího ekonomického řízení a rozvoje a v důsledku rostoucí poptávky po zdrojích dostupných na rozvíjejících se trzích kontinentu, což všechno dokládá přesvědčivou tezi globálním investorům. "

Nedávno uveřejněný článek na FE Trustnet (Web publikující denně aktualizované analýzy, údaje o poměrech cena / výkon u všech podílových fondů UK, OEIC, investičních společností, penzijního připojištění, dluhopisů a offshore fondů, strukturovaných produktech, ETF a VCT…) podává zprávu o tom, jak by investoři zaměřující se na fondy s delším časovým horizontem mohli těžit z přičlenění agresivnějšího světa nejmladších ekonomik. Peněžní trhy v nejméně rozvinutých zemích jsou stále sofistikovanější, korporátní vládnutí se zlepšuje a většina z těchto zemí jsou mnohem více politicky stabilní, než jak tomu bylo dříve.

Podle FE Trustnet údajů, MSCI Frontier Markets Afrika index měl výkonnost 30% v průběhu tříletého období, což je téměř dvakrát tolik jako výkonnost MSCI Frontier Markets indexu.

 

Výkonnost indexů v tříletém horizontu

Zdroj: FE Analytics

 

Zkušenosti a odborné znalosti Marka Mobia dodávají na vážnosti regionu, který byl přehlížen naprostou většinou investičních společností. V současné době existují pouze tři čistě africké fondy v IMA unit trust,  OEIC universe (JPM Afrika Equity, Neptune Afrika) a CF JM Finn Afrika.

Správce fondu prohlašuje, že kontinent je připraven těžit z narůstajících investičních super-trendů jako je zvýšení poptávky po komoditách a rostoucí mzdy.

"Afrika má impozantní zásoby zdrojů, a to nejen nerostných surovin, ale také v zemědělství – 60% světové neobdělávané orné půdy se nachází v Africe."

"Protože celosvětová poptávka po tvrdých a měkkých komoditách stále roste, věříme, že Afrika je v záviděníhodné pozici se svými rozsáhlými přírodními zdroji."

"Demograficky těží africký růst z relativně mladé populace s rostoucí kupní silou. V porovnání s průměrným věkem populace rozvinutého světa, což je 40 let, je průměrný věk africké populace 20 let a odhaduje se, že v příštích deseti letech se počet afrických domácností vydělávajících více než 5,000 dolarů bude zvyšovat z 85 na až 128 milionů."

"Tento rychlý růst příjmů je ukazatelem budoucí expanze v regionu s rostoucí poptávkou po zboží, službách a produktech, což pomáhá urychlit hospodářský rozvoj."

Mobius má rozsáhlé záznamy o rozvíjejících se trzích: „Naše data ukazují, že Templeton Emerging Markets investiční fond měl návratnost ohromujících 405% za posledních deset let, zatímco Templeton Frontier Markets fond měl návratnost 47,43% v průběhu posledních tří let ve srovnání s 15,77 % u MSCI Frontier Markets indexu.

 

Výkonnost fondů vs. indexů v tříletém horizontu

Zdroj: FE Analytics
 

Afrika již těží ze silného investičního toku z Číny a Mobius tvrdí, že zahraniční peníze mohou kontinentu pomoci rozvíjet infrastrukturu a podporovat další investiční příležitosti.

"Jak velké rozvíjející se trhy investují ve stále větší míře do afrického kontinentu, vidíme tok peněz proudící do projektů infrastruktury jako jsou silnice, mosty, školy a nemocnice, z nichž všech bude africká ekonomika těžit v nastávajících letech," vysvětlil.

"Tyto skutečnosti pomáhají zmírnit investiční rizika v současné v Africe a podporovat region, který postupně roste díky rozvoji kapitálových trhů, konzumerismu a technologií."

Ian Wilkins, ředitel Franklin Templeton UK, komentuje: "Dr. Mark Mobius a jeho tým jsou přesvědčeni, že teď je ten správný čas, aby investoři zvážili africké trhy, neboť ty představují jedny z nejzajímavějších příležitostí růstu v dlouhodobém horizontu."

"Díky týmu odborníků zabývajících se problematikou africké ekonomiky a bottom-up přístupu vybírání investičních příležitostí (odhad budoucího vývoje trhů je založen na analýze situace a trendů v hospodaření firem) je Dr. Mobius a jeho tým přesvědčen, že některé z charakteristik, které byly pozorovány v ekonomikách jako jsou Čína a Indie před několika desítkami let, jsou nyní zaznamenávány v řadě afrických ekonomik. "

 

Templeton Africa Fund - přehled, portfolio, výkonnosti,

 

Ing. Lenka Jachanová

 

Zdroj: Mark Smith, Reporter, FE Trustnet

 

Sjednejte si schůzku s majetkovým poradcem ohledně investičních možností do afrického kontinentu zde.

 

Napiště příspěvek do diskuze pod článkem...

Diskusní téma: Mark Mobius: Proč jsem spustil fond Afrika

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek