Příliš mnoho lidí předstírá, že jsou bohatí

10.11.2015 14:55
Nedávno jsem měl rozsáhlou výměnu e-mailů s čtenářem, kterému budeme říkat Tim, o objevujících se finančních problémech jeho tchánů, kteří se dostali do důchodového věku.
 
Jeho tchán i tchýně jsou čerství sedmdesátníci a nemají na důchod vůbec nic uspořeno. Už si nejsou schopni přivydělávat, a protože Timova manželka je jejich jediný potomek, očekávají, že Timova rodina se o ně postará. 
 
Na druhou stranu, Timovi rodiče jsou šedesátníci, kteří už odešli do důchodu a už teď je jasné, že se nikdy nestanou finanční zátěží pro Tima, jeho manželku, nebo děti. 
 
Zeptal jsem se Tima, jaký je důvod odlišnosti těchto dvou situací. Je to příjem? Je to plánování s předstihem v případě jeho rodičů? Odpověděl mi velmi jednoduše.
 
„Moji rodiče nestrávili svoje aktivní roky předstíráním, že jsou bohatí.“
 
Bylo to tak výstižné sdělení, že mě donutilo o něm uvažovat několik dní.
 
 
V některých ohledech jsou Timovi rodiče stejní, jako mí vlastní rodiče. Moje matka i otec jsou již v důchodu, má matka je čerstvá šedesátnice a mému otci je již sedmdesát. Můj otec odešel do důchodu už skoro před deseti lety. Nikdy v životě moc neutráceli. Když jsem byl ještě kluk, žili jsme poměrně skromně, ne vždy dobrovolně, proto uskromnit se je pro ně přirozeným chováním. 
 
Rodiče mé manželky měli jiný přístup. Jsou téměř stejně staří, jako mí rodiče, ale ani jeden z nich neodešel plně do důchodu, nejprve si na důchod chtějí ušetřit. Naopak stále cestují, protože předpokládají, že později jim to už zdravotní stav nemusí dovolit. Budou moci odejít do důchodu za pár let, kdy budou již podstatně starší, ale z finančních důvodů by tak nejraději by tak učinili, až to bude nevyhnutelné ze zdravotních důvodů.
 
Když půjdete do hloubky, největším důvodem, proč si lidé nespoří do budoucna, je, že si chtějí peníze užít hned. Chtějí si koupit dům, auto, elektroniku, oblečení, chtějí cestovat, atd. A právě tyto věci upřednostňují před spořením na důchod.
 
Ve skutečnosti vyvážený finanční život zahrnuje ve své podstatě i spoření na důchod. Zdravý finanční život by měl zahrnovat odkládání a investování nejméně 10 % svého příjmu a to přednostně před nákupem jiných statků, protože bez toho budete v pozdějším věku balancovat na vysoké hrazdě bez záchranné sítě, až na tom nebudete zdravotně tak dobře. 
 
Poslední jedna, či dvě generace se tomu byly schopny vyhnout díky lepšímu penzijnímu programu a sociálním jistotám. To v podstatě nynějším důchodcům nahrazovalo spoření na důchod, proto v průběhu jejich aktivního života nemuseli na budoucnost šetřit. 
 
Tato záchranná síť je pryč pro mnoho z nás, kteří jsme nyní v pracovním procesu. Nikdo, koho znám, nebude mít tradiční penzi, nejlepší, co mí známí mají, je individuální důchodový plán, kde přispívá zaměstnavatel plus stát. Ale i tak to dělá velmi slabý důchod. 
 
Co to všechno pro nás znamená? Pokud lidé chtějí podnikat cokoliv ve svých pozdních letech, mimo pracovat, dokud nezemřou, musí začít žít vyvážený finanční život, který vyžaduje odkládání a investování alespoň 10 % jejich příjmu na důchod. Tečka. Neexistuje žádný magický trik, díky kterému se tomu vyhnete. Přesto většina lidí dostatečně nespoří.
 
A proč tomu tak je?  Je to jednoduché. Většina lidí upřednostňuje věci, které chtějí právě teď, aby mohli žít ve vyšším životním stylu. Lidé mají jasný výběr mezi největšími položkami jejich výdajů, které nejsou tak důležité a úsporami na důchod a znovu a znovu každý měsíc si vybírají ty méně důležité věci. Vybírají si nové iPhony, elektroniku, jezení v restauracích, drahé oblečení, před zajištěním svého budoucího zabezpečení. Vytvářejí si tak zdánlivou představu žití ve vyšším standardu. Nic jim nechybí, proto jsou spokojeni, ale skutečně bohatý člověk nakupuje až na druhém místě, nejprve se snaží zabezpečit, aby byl bohatý navždy. 
 
Lidé žijí, jako by měli vyšší příjem, než tomu ve skutečnosti je, a aby toho dosáhli, odstřihnou spoření na budoucnost (a někteří dokonce jdou do mínusu na kreditních kartách).
 
Jinými slovy, je to přesně tak, jak popsal Tim. Spousta lidí stráví život tím, že předstírají, že jsou bohatší, než ve skutečnosti jsou. 
Proč to lidé dělají, jaký k tomu mají důvod?
 
Někteří to dělají, aby ohromili okolí, ale to je diskutabilní vzhledem k efektu reflexe. Ve skutečnosti si jen málo lidí všimne, jaké auto vlastníte, jaké oblečení nosíte, a ještě méně lidem na tom skutečně záleží.
 
Je mnoho technik, jak lze překonat efekt reflexe, ale většina z nich se upíná k jedné věci: Využijte svůj volný čas k sebezlepšování, takže už nebudete mít pocit „fake it until you make it“ (předstírej to, dokud toho nedosáhneš). Místo toho budete představovat skutečnou hodnotu, takže už nebudete muset vytvářet falešný obrázek o sebe sama. 
 
Někteří to naopak dělají, jelikož je to pro ně jakási nakupovací terapie, protože utrácení jim pomáhá cítit se lépe. Tím přetvářejí nakupování v zábavu, což je nejen drahá forma zábavy, ale také ubírá čas, který by mohl být věnován jiným druhům zábavy.
 
Existuje několik dobrých strategií, jak předejít nakupovací terapii, včetně různých forem neustálého připomínání si vašich největších životních cílů, automatizace spoření, mluvení s přáteli a získávání zkušeností místo marnotratnosti, zaměření se na přátelství, která nespojuje nakupování, znepřístupnění si prostředků, které by mohly být promrhány a aktivnímu hledání nefinančních vyžití pro emocionální vrcholy a pády. 
 
Někteří lidé jsou těžce ovlivňováni médii, jako je televize, časopisy nebo internet a berou zde podněty pro to, jak se chovat a co si koupit.
 
Klíčem je zde změna mediální potravy. Pro mě osobně bylo řešením dívání se méně na televizi, což bylo něco, co jsem dělal postupně v průběhu let a nyní se dívám na televizi pouze minimálně. Čtu převážně knihy, takže nepřijdu do kontaktu s reklamami v časopisech. 
 
Někteří lidé jsou silně ovlivněni svými přáteli nebo sousedy a přejímají jejich nakupovací návyky. Koneckonců jak řekl Jim Rohn, „Jste průměrem pěti lidí, se kterými trávíte nejvíce času.“
 
Pokud s tím máte problém, nejlepší strategií zde je nikdy nežít v sousedství nebo okruhu přátel, kde jste ten s nejmenším příjmem. Měli byste být zhruba nad průměrem, abyste nemuseli nikdy utrácet, abyste se „vyrovnali Novákovým.“ Měli byste také přehodnotit váš sociální okruh a snažit se trávit více času s přáteli, kteří tolik neutrácejí. 
 
Někteří lidé by to nejraději „roztočili“ zatímco jsou mladí a zdraví, spíše než si vytvořili finanční zásobu do budoucnosti, až budou starší a ne tak vitální. Věří, že jejich „budoucí já“ se o to postará. 
 
Problémem ale je, že jednoduše nemůžete vědět, co vám budoucnost přinese. Možnosti zaměstnání se mohou změnit, až budete starší, buďto kvůli fyzickým předpokladům, kvůli rapidně se měnícím technologiím, je opravdu, opravdu těžké říct, jaký bude život za 20 let. Finanční polštář na důchod není jen něco, z čeho byste měli žít, až budete staří. Jsou to peníze, které vám přináší jistotu přežití pro jakoukoliv možnou životní situaci, kdy se „pravidla“ vašeho života mohou změnit, ať už vinou vaší vlastní situace, nebo změnou ve společnosti. 
 
Všechny tyto věci jsou jen výmluvy pro lidi, kteří předstírají, že jsou nyní na vysoké noze a proto nejsou schopni investovat peníze do své budoucnosti. Uslyšeli jste alarm, při čtení některé z nich? Mnohé z nich se mě v minulosti týkaly, ale po vědomé snaze jsem snížil jejich dopad a nemůžu si pomoct, ale vidím pozitivní efekt těchto změn jak na mém jmění, tak na kvalitě mého života. Necítím potřebu utrácet tak, jako dříve, ale nepociťuji, že by můj život byl o něco ochuzen. Cítím se v klidu, protože vím, že o moji budoucnost je již postaráno, což je opravdu pěkné. 
 
Nepředstírejte, že jste bohatí. Může to být dobrý pocit v daném období, ale ten pocit vám nevydrží navždy. V budoucnu vám to způsobí stres, až se to ve vašem životě odrazí a zanechá vás to s omezenými prostředky možná už za několik let. 
 
Nejlepší věc, jakou můžete udělat, je začít si investovat na důchod právě teď. Nedávejte si žádný čas na rozmyšlenou. Rozhodněte se nyní a vytvořte si plán investování pro váš důchod a začněte si odkládat ihned. Není nic jednoduššího. Vyberte si být méně „bohatý“ než dříve. 
 
Nikdy toho nebudete litovat.  
 
 
 
Trent Hamm – spisovatel a zakladatel úspěšné internetové stránky „The Simple Dollar“ 
Zdroj: www.businessinsider.com
 

Pokud se chcete dozvětět více o vašich možnostech investování a chcete-li se poradit, jaká možnost by byla pro vás vhodná, neváhejte se na nás obrátit. Bezplatnou konzultaci si můžete zprostředkovat zde.

 

Přidejte se na náš Facebook

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Proč otálení zabíjí vaše investice

Co o spoření na důchod ještě nevíte