Vývoj inflace v ČR a její vliv na úspory

03.10.2012 15:08

 

Podle grafu uveřejněného na stránkách ČSÚ je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců 3,1% a trend je stále stoupající. Má to vliv na všechny občany ČR, snižuje se reálná hodnota peněz potažmo jejich kupní sílá. Samozřejmě, že inflace jde ruku v ruce s i s inflací příjmů, což reálnou kupní sílů peněz ekonomiky v průběhu nesnižuje, nicméně je zapotřebí ochránit své vydělané peníze před tímto trendem a nenechat je ležet ladem na účtech a nechat si z nich ukrajovat tímto přirozeným trendem, který provází vývoj každé ekonomiky. Ano, existují spořící účty u bank, které nabízejí určité procento ročně z vložených peněz, ale porovnáme-li to s roční mírou inflace, ztrácí název "spořící účet" smysl a ztěží dokáže uchránit peníze před inflací.

Inflace ovlivňuje samozřejmě i naše investory, s tím je potřeba počítat, nicméně náš osobní přístup ke každému investorovy má za cíl nejen uchárnit majetek před inflací, ale hlavně zdvojnásobit celkový majetek klienta do 10ti let. Musíme si uvědomit, že není vůbec nutné následovat většinu, ale využívat výhodnějších alternativ ke státním či bankovním produktům.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny

Diskusní téma: Vývoj inflace v ČR a její vliv na úspory

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek